Οι τεχνολογίες που αυξάνουν την κερδοφορία της εκμετάλλευσης κατά 5%

Ερευνες έχουν αποδείξει ότι η γεωργία ακριβείας συμβάλλει στην αύξηση της γεωργικής αποδοτικότητας και της παραγωγής των καλλιεργειών, ενισχύοντας την οικονομική βιωσιμότητα και μειώνοντας τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Όμως, παρά τα πλεονεκτήματα, ορισμένοι αγρότες εξακολουθούν να διστάζουν να υιοθετήσουν αυτές τις τεχνολογίες.

Μια νέα μελέτη, προσπαθώντας να το αλλάξει αυτό, καταγράφει τις απόψεις των αγροτών σχετικά με τον πιο σημαντικό παράγοντα πίσω από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και πρακτικών: την κερδοφορία.

Ο Tong Wang, αναπληρωτής καθηγητής στο Ness School of Management and Economics του State University South Dakota, πραγματοποίησε έρευνα στις ΗΠΑ σχετικά με τις τεχνολογίες ακριβείας και τα ποσοστά υιοθέτησής τους τα τελευταία χρόνια, για να κατανοήσει γιατί ένας αγρότης υιοθετεί –ή όχι– αυτές τις πρακτικές. Η πλήρης μελέτη δημοσιεύθηκε στο ακαδημαϊκό περιοδικό Ecological Economics.

Πιο αναλυτικά, μελετήθηκαν οκτώ διαδεδομένες τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας, όπως τα συστήματα αυτόματης καθοδήγησης, ο αυτόματος έλεγχος αγροτεμαχίων, οι εναέριες και δορυφορικές εικόνες, τα drones, η εφαρμογή λιπασμάτων, σποράς και φυτοφαρμάκων μεταβλητού ρυθμού, καθώς και η εφαρμογή άρδευσης μεταβλητού ρυθμού. Οι ερευνητές ζήτησαν από 6.000 αγρότες από τις πολιτείες Μινεσότα, Νεμπράσκα, Βόρεια και Νότια Ντακότα να βαθμολογήσουν τις μεταβολές στα κέρδη τους, εφόσον είχαν υιοθετήσει κάποια από τις παραπάνω τεχνολογίες.

Η πιο διαδεδομένη τεχνολογία είναι αυτή της αυτόματης καθοδήγησης στο χωράφι, με ποσοστό υιοθέτησης 76%, που επιτρέπει στους αγρότες να πλοηγούνται στα χωράφια χρησιμοποιώντας τους πόρους πιο αποτελεσματικά και συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κερδοφορίας τους.

Οι δορυφορικές εικόνες αποτελούν την αμέσως επόμενη πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, με σχεδόν το 60% των αγροτών να την έχει χρησιμοποιήσει. Τα drones και τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εμπίπτουν σε παρόμοια κατηγορία με τις δορυφορικές εικόνες.

Ωστόσο, τα drones είναι πολύ λιγότερο διαδεδομένα, με ποσοστό υιοθέτησης 26%. Αν και αυτός ο αριθμός είναι χαμηλός σε σύγκριση με άλλα ποσοστά υιοθεσίας, σηματοδοτεί μια σημαντική αύξηση από προηγούμενες έρευνες, υποδεικνύοντας ότι η χρήση drone αυξάνεται μεταξύ των αγροτών στις ΗΠΑ.

Η πλειοψηφία των αγροτών δεν έχει επίγνωση του οικονομικού οφέλους

Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου τα 2/3 των αγροτών που υιοθέτησαν τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας βαθμολόγησαν μια αύξηση τουλάχιστον 5% στην κερδοφορία, όσον αφορά την εφαρμογή λιπάσματος μεταβλητού ποσοστού, τη μεταβλητή εφαρμογή σποράς και τον αυτόματο έλεγχο των αγροτεμαχίων.

Από την άλλη πλευρά, το 60% των αγροτών που συμμετείχαν στην έρευνα και δεν χρησιμοποιούν κάποιο είδος αγροτικής τεχνολογίας κατέγραψαν ότι δεν γνώριζαν πως η υιοθέτηση της τεχνολογίας έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της κερδοφορίας στην αγροτική εκμετάλλευση.