Υπηρεσίες συμβουλευτικής αναζητούν οι αγρότες για τη χρήση νέων τεχνολογιών

παροχή συμβουλευτικής σε αγρότες
-Διαφήμιση-

Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, καθώς και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι δύο βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη αγροτών, αλλά και νεοφυών επιχειρήσεων στους κόμβους καινοτομίας, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και την Καινοτομία (AIOTI). Όσοι πρόκειται να εισαχθούν στους κόμβους καινοτομίας, στις συνεργασίες δηλαδή που βοηθούν αγρότες και επιχειρήσεις να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, βελτιώνοντας τις διαδικασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με ψηφιακές τεχνολογίες, ζητούν εκπαίδευση μέσω της συμβουλευτικής και επαρκή χρηματοδότηση για τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Το ποσοστό και για τις δύο αυτές απαιτήσεις έφτασε από τους συμμετέχοντες στην έρευνα το 90%. Στην έρευνα συμμετείχαν, κατά κύριο λόγο, αγρότες, πανεπιστήμια και οργανισμοί έρευνας και τεχνολογίας από τις χώρες της Ευρώπης, ενώ η Ελλάδα ήταν η τέταρτη κατά σειρά χώρα με τις περισσότερες απαντήσεις, μετά την Ισπανία, την Ολλανδία και την Ιταλία.

Οι συμμετέχοντας ψήφισαν ότι οι επενδύσεις για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών θα πρέπει να γίνεται τόσο από το κράτος όσο και από τον ιδιωτικό τομέα κάθε χώρας.

Σκοπός της έρευνας

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων και την Καινοτομία έχει ως σκοπό μέσω της έρευνας να ενισχύσει τον διάλογο και την αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων στον τομέα της αγροτικής τεχνολογίας στην Ευρώπη, να αναδείξει τις ανάγκες των αγροτών και των φορέων καινοτομίας, αλλά και να συμβάλει στη δημιουργία ενός δυναμικού ευρωπαϊκού οικοσυστήματος του Διαδικτύου των Πραγμάτων για την επιτάχυνση της αφομοίωσης της τεχνολογίας.

Τέλος, ευελπιστεί να αναδείξει ότι καινοτομία δεν είναι μόνο οι νέες τεχνολογίες, αλλά και η παροχή σωστών συμβουλών για την παρακίνηση των αγροτών σε καινοτόμες τεχνικές και στρατηγικές που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν την εκμετάλλευσή τους.

-Διαφήμιση-