Ηράκλειο: Δράσεις για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Ηράκλειο: Δράσεις για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης» (ΣΟΑΠ), που αφορά στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, ο Δήμος Ηρακλείου θα ομογενοποιήσει τις προτάσεις που κατατέθηκαν και στη συνέχεια θα συντονίσει τις ενέργειες των αρμόδιων φορέων προς συγκεκριμένες, κοινές κατευθύνσεις.

 Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε στις 22/7 σύσκεψη μεταξύ αντιπροσωπείας του Δήμου και εκπροσώπων της Περιφέρειας και του Επιμελητηρίου, και συζητήθηκαν θέματα προώθησης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της έρευνας και ειδικότερα η ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.

Ακόμη συζητήθηκαν οι ιδέες του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και αποφασίστηκε η συγκρότηση μίας κοινής επιτροπής για την υλοποίηση τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη λειτουργία του Δημοσκοπίου, που προωθεί ο Δήμος Ηρακλείου και το οποίο στοχεύει στην προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, καθώς στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού HUB (νέα πρωτοβουλία κοινωνικής επιχειρηματικότητας), που προωθεί την υποβοήθηση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.
 
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο δήμαρχος Ηρακλείου, Βασίλης Λαμπρινός, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Γιάννης Αναστασάκης, ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Πέτρος Ινιωτάκης, ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού Gian Andrea Garancini, ο αντιπεριφερειάρχης Καινοτομίας, Αντίπας Σηφάκης και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, Μανόλης Αλιφιεράκης και συμφωνήθηκε να συντονιστούν όλοι οι φορείς προκειμένου να αναζητηθεί η χρηματοδότηση.