Ιρλανδία: Σιτάρι, κριθάρι και βρώμη ανάμεσα στις καλλιέργειες με το μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα παγκοσμίως

Ο ρόλος της τεχνολογίας

Στην Ιρλανδία, το αποτύπωμα άνθρακα καλλιεργειών όπως το σιτάρι, το κριθάρι και η βρώμη είναι από τα χαμηλότερα στον κόσμο, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 48 αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε όλη τη χώρα. Κατά τη διάρκειά της μελετήθηκαν 115.000 στρέμματα με 14 διαφορετικές καλλιέργειες.

H έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον συνεταιρισμό γαλακτοκομικών Tirlan, ο οποίος συνέλεξε τα στοιχεία και συνεργάστηκε με τον οργανισμό συμβουλευτικής Teagasc για την ανάλυσή τους και τον προσδιορισμό του αποτυπώματος άνθρακα. Πιο αναλυτικά, η Ιρλανδία έχει στόχο να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα από τη γεωργία κατά 25% έως το 2030 και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.

Πιο συγκεκριμένα, συλλέχθηκαν δεδομένα ειδικά για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις καλλιέργειες. Μελετήθηκε ο τύπος του εδάφους, η χρήση των καυσίμων, των λιπασμάτων, της φυτοπροστασίας, οι αποδόσεις των καλλιεργειών και η διαχείρισή τους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η αμειψισπορά παίζει σημαντικό ρόλο, όπως και η εφαρμογή λιπασμάτων που προέρχονται από την κυκλική οικονομία και την επαναχρησιμοποίηση των υπολειμμάτων των καλλιεργειών.

Αξίζει, επίσης, να τονιστεί ότι οι αγρότες στην Ιρλανδία χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό τεχνολογίες στο χωράφι. Μία από εκείνες που βοηθούν στον έλεγχο του εδάφους και του αποτυπώματος άνθρακα είναι το διαδικτυακό εργαλείο Teagasc Nutrient Management Planning (NMP). Ο λόγος για μια ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία είναι διαθέσιμη σε αγρότες που συνεργάζονται με συμβούλους για τη βελτιστοποίηση της γονιμότητας του εδάφους.

Η ψηφιακή πλατφόρμα παρέχει μια πλήρη εικόνα της γονιμότητας του εδάφους στο αγρόκτημα, αποτυπώνοντας τη ζήτηση θρεπτικών στοιχείων των καλλιεργειών ανά χωράφι. Στη συνέχεια, ο σύμβουλος και ο αγρότης καταρτίζουν ένα σχέδιο διαχείρισης θρεπτικών συστατικών προσαρμοσμένο στις ανάγκες του αγρότη. Μέσω της πλατφόρμας, οι σύμβουλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πιο πρόσφατες αεροφωτογραφίες και στη χαρτογράφηση και μπορούν να δημιουργήσουν φιλικούς προς τον χρήστη χάρτες.

Το διαδικτυακό εργαλείο είναι σε θέση να ολοκληρώσει αποτελεσματικά πολύπλοκους υπολογισμούς θρεπτικών ουσιών, λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς της Οδηγίας για τα νιτρικά άλατα, καθώς και τις απαιτήσεις των καλλιεργειών. Αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται σε διαφορετικές παραμέτρους, όπως ο τύπος του εδάφους, η τρέχουσα γονιμότητά του και ο τύπος των καλλιεργειών.

Όπως τονίζει ο συνεταιρισμός, η απόδειξη ότι τα ιρλανδικά σιτηρά έχουν χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα από την πλειονότητα των σιτηρών σε όλο τον κόσμο θα προσφέρει ένα πλεονέκτημα μάρκετινγκ για την προώθηση των προϊόντων στο μέλλον, το οποίο θα καταστήσει τις ιρλανδικές εξαγωγές τροφίμων πιο ανθεκτικές και ανταγωνιστικές.