Ισπανία και Ιταλία έχουν τα 3/4 των ευρωπαϊκών ελαιώνων

Η Ελλάδα καταλαμβάνει το 15%, με τέταρτη την Πορτογαλία με 7%

elaionas-infographic

Σ ε 45,9 εκατ. στρέμματα ανέρχονταν το 2017 οι εκτάσεις με ελαιόδεντρα στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία ήταν συγκεντρωμένα στις χώρες που βρίσκονται γύρω από τη Μεσόγειο. Οκτώ χώρες μέλη της ΕΕ είχαν ελαιώνες που ξεπερνούσαν τα 10.000 στρέμματα. Η Ισπανία με 55% και η Ιταλία με 23% αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα 3/4 της συνολικής έκτασης που καλύπτεται από ελαιόδεντρα στην ΕΕ. Ακολουθούν η Ελλάδα και η Πορτογαλία, με ποσοστά 15% και 7% αντίστοιχα. Οι άλλες τέσσερις ελαιοπαραγωγοί χώρες-μέλη (Γαλλία, Κροατία, Κύπρος και Σλοβενία) κατέχουν ένα μικρό μερίδιο στο σύνολο των ελαιώνων της ΕΕ και όλες μαζί δεν ξεπερνούν το 1%.

Όπως επισημαίνεται, τα ελαιόδεντρα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στην ξηρασία, στις ασθένειες και στη φωτιά, ενώ είναι γνωστά για τη μακροβιότητά τους. Τα περισσότερα από αυτά στην ΕΕ είναι πολύ μεγάλα σε ηλικία. Σχεδόν 25 εκατ. στρέμματα ελαιώνων έχουν φυτευτεί τουλάχιστον πριν από 50 χρόνια και περίπου 17 εκατ. στρέμματα περιλαμβάνουν δέντρα ηλικίας από 12 μέχρι 49 ετών, ενώ νεότεροι ελαιώνες είναι λιγότερο γνωστό το πότε φυτεύτηκαν. Το 2017 υπήρχαν 2,81 εκατ. στρέμματα μεταξύ 5 και 11 χρόνων και περίπου 1,76 εκατ. στρέμματα ηλικίας λιγότερο από 5 ετών, τα οποία φυτεύτηκαν μετά την τελευταία σχετική έρευνα.

Οι λιγότερο πυκνοφυτεμένοι ελαιώνες –λιγότερα από 70 δέντρα ανά στρέμμα– κάλυπταν την ίδια χρονιά το 46% της συνολικής έκτασης στην ΕΕ. Άλλο ένα 48% αποτελούσαν οι φυτεύσεις με 70-200 δέντρα ανά στρέμμα, με το υπόλοιπο 5% να αφορά πυκνότητα φύτευσης τουλάχιστον 200 δέντρων ανά στρέμμα.