Ισπανία: Ιδιαίτερα ωφελημένος ο αγροτικός τομέας από το πακέτο Γιούνκερ

Πρωτοποριακή χρηματοδότηση επιχειρήσεων για επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα

Πρωτοποριακή χρηματοδότηση επιχειρήσεων για επενδύσεις στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω του Πακέτου Γιούνκερ
-Διαφήμιση-

Ιδιαίτερα ωφελημένος είναι ο αγροτικός τομέας της Ισπανίας από το Πακέτο Γιούνκερ, καθώς άλλο ένα σημαντικό κονδύλι εγκρίθηκε πριν από την εκπνοή του 2018. Η ισπανική τράπεζα Cajamar έλαβε στις 27 Δεκεμβρίου 2018, εγγύηση ύψους 610 εκατ. ευρώ μέσω του Σχεδίου Γιούνκερ, για την ενίσχυση επενδύσεων τόσο αγροδιατροφικών επιχειρήσεων όσο και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ισπανική ύπαιθρο. Εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν συνολικά περίπου 15.000 επιχειρήσεις.

«Με πρόσθετες επενδύσεις, ύψους 46 δισ. ευρώ, που ενεργοποιήθηκαν για την Ισπανία, το σχέδιο Γιούνκερ αποτελεί ήδη μία επιτυχία για την Ισπανία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επίτροπος Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη συμβολή του επενδυτικού σχεδίου στην αγροτική οικονομία.

Από τον Δεκέμβριο του 2018, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) έχοντας στο επίκεντρο το σχέδιο Γιούνκερ, είχε ήδη κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 371,2 δισ. ευρώ σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και των 46 δισ. ευρώ στην Ισπανία.

Πιο αναλυτικά, από τα 610 εκατ. ευρώ, τα 325 εκατ. ευρώ θα υποστηριχθούν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων , και μέρος αυτών, 64 εκατ. ευρώ  από το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη. Στην εν λόγω συμφωνία συμμετέχει και η Αρχική Προσφορά Νομισμάτων (ICO) –ψηφιακά νομίσματα που επιτρέπουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις να αντλήσουν κεφάλαια χωρίς την εμπλοκή τραπεζών και εταιρειών venture capital– εξαγοράζοντας ομόλογα υψηλού κινδύνου, ύψους 283 εκατ. ευρώ.

Με την τιτλοποίηση, ο συνεταιριστικός τραπεζικός τομέας Grupo Cooperativo Cajamar αναμένεται να διαθέσει πάνω από 1 δισ. ευρώ σε νέα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμενων που δραστηριοποιούνται σε αγροτικές περιοχές.

Η συμφωνία αυτή ανοίγει τον δρόμο και σε άλλες ισπανικές οργανώσεις να κινητοποιήσουν πόρους με παρόμοιο τρόπο, προκειμένου να συμβάλουν στη δημιουργία μίας νέας χρηματοδότησης για την πραγματική οικονομία προς όφελος των αυτοαπασχολούμενων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων εκτιμά ότι με την συμφωνία αυτή θα ευνοηθούν 15.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους.

-Διαφήμιση-