Ιταλία: Τεχνολογία προβλέπει την παραγωγικότητα της ελιάς με βάση τις κλιματικές συνθήκες

Στην Ιταλία, ένα μοντέλο δεδομένων παρέχει τη δυνατότητα πρόβλεψης της συμπεριφοράς και της παραγωγικότητας ενός ελαιώνα. Η νέα αυτή τεχνολογία βασίζεται σε μία ενδελεχή ανάλυση των εποχικών καιρικών φαινομένων κατά τη διάρκεια του κύκλου ανάπτυξης της ελιάς χρησιμοποιώντας δεδομένα 15 ετών, προκειμένου να συγκρίνει πώς οι συνδυασμοί κλιματικών γεγονότων επηρέασαν τις συγκομιδές που ακολούθησαν.

Συγκρίνοντας τη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης της ελιάς και της συγκομιδής με τις κλιματικές επιπτώσεις, οι ερευνητές μπόρεσαν να εντοπίσουν δεκάδες πιθανούς κλιματικούς στρεσογόνους παράγοντες και τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζουν την παραγωγικότητα της ελιάς. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι αυτές οι πληροφορίες μπορεί να βοηθήσουν τις εθνικές ή περιφερειακές διοικήσεις, τους ελαιοκαλλιεργητές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να προβλέψουν πώς μπορεί να εξελιχθεί μια επερχόμενη σεζόν και να κάνουν οποιεσδήποτε γεωπονικές ή επιχειρηματικές προσαρμογές.

Η νέα τεχνολογία προκύπτει από ένα συντονισμένο έργο, στο οποίο συμμετέχουν επιστήμονες από το Ιταλικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (CNR) και τον Οργανισμό Νέων Τεχνολογιών, Ενέργειας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ENEA), καθώς και Αμερικανοί ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϋ.

Προκειμένου να εντοπίσουν τους στρεσογόνους παράγοντες, οι ερευνητές ανέλυσαν συγκομιδές ελιάς σε 66 ιταλικές επαρχίες την περίοδο 2006-2020 και κατάφεραν να αποκαλύψουν πώς προέκυψαν οι χειρότερες σοδειές ελιάς. Αναλύοντας τις μεταβλητές που επηρεάζουν την παραγωγή ελιάς μέσα στα χρόνια και συγκεντρώνοντάς τες κάθε δύο μήνες, οι ερευνητές καθόρισαν μια λίστα με τις μεταβλητές και εξέτασαν πώς αλληλεπιδρούν με την πάροδο του χρόνου. Όταν, λοιπόν, ένας ελαιοκαλλιεργητής εφαρμόσει τον αλγόριθμο, θα τον ενημερώσει για τις συνθήκες που επικρατούν και κατά πόσο η απόδοση της ελιάς ενδέχεται να είναι χαμηλή με βάση τις συνθήκες αυτές.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η μέθοδος που χρησιμοποίησαν μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες, αλλά και σε άλλες κατηγορίες αγροτικών προϊόντων.