Και η Ευρώπη «ψάχνεται» για όριο ασφαλείας στην κάνναβη

Τον µπελά τους έχουν βρει οι παραγωγοί λόγω νοµοθετικού κενού

Και η Ευρώπη «ψάχνεται» για όριο ασφαλείας στην κάνναβη

Νέος γύρος συναντήσεων ελληνικών κυβερνητικών παραγόντων µε κανναβοκαλλιεργητές ξεκινά, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία για την αξιοποίηση της κλωστικής κάνναβης στην παρασκευή τροφίµων.

H συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη ενόψει και της 40ής Συνόδου της Επιτροπής ECDD τον Μάιο του 2018, η οποία είναι ειδικά αφιερωµένη στην προεπισκόπηση της κάνναβης και των βασικών συστατικών της. Πρόκειται για επιτροπή εµπειρογνωµόνων για την ουσιοεξάρτηση του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, η οποία συνεδρίασε τον Νοέµβριο του 2017 για την αξιολόγηση ψυχοτρόπων ουσιών. Όλα αυτά γνωστοποιήθηκαν, εξαιτίας αναφοράς που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής του Ποταµιού, Σπύρος Δανέλλης, µετά από διαµαρτυρίες Ελλήνων κανναβοκαλλιεργητών ότι δεν µπορούν να προχωρήσουν σε πώληση µεταποιηµένων τροφίµων, καθώς η προσπάθεια σκοντάφτει στο Γενικό Χηµείο του Κράτους.

Όπως διευκρινίζει η ελληνική Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, στα ναρκωτικά δεν περιλαµβάνονται τα ακατέργαστα συγκοµιζόµενα προϊόντα, που προκύπτουν από την καλλιέργεια ποικιλιών κάνναβης, του είδους Cannabis Sativa L, χαµηλής περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC). Κατά την αρµόδια Διεύθυνση του Γενικού Χηµείου του Κράτους, που χειρίζεται θέµατα Αλκοόλης και Τροφίµων, δεν έχουν θεσπιστεί ανώτατα επιτρεπόµενα επίπεδα σε τετραϋδροκανναβινόλη σε τρόφιµα γενικά, σε εθνικό ή ενωσιακό επίπεδο.

Ειδικότερα, τονίζεται πως, καθώς δεν έχει θεσπιστεί τέτοια νοµοθεσία, το τελικό τρόφιµο ενδεχοµένως πρέπει να ερµηνευθεί στο πλαίσιο των διατάξεων που θέτει ο νόµος 4139/2013. Προς το παρόν, τα προϊόντα αγροδιατροφής από κάνναβη έχουν χαρακτηριστεί ως «Νέα Τρόφιµα» και υπάγονται στον κοινοτικό κανονισµό 2015/2283. Το Γενικό Χηµείο του Κράτους, ωστόσο, αναµένεται να εξετάσει τρόφιµα που κυκλοφορούν στη χώρα µας, ώστε να αποτυπωθεί η κατάσταση της αγοράς και να εκτιµηθεί η έκθεση του ελληνικού πληθυσµού στα κανναβινοειδή.

Στο ίδιο έγγραφο, που έχει τη σηµασία του για όσους θέλουν να προχωρήσουν σε εξαγωγές τροφίµων από κάνναβη, τονίζεται, επίσης, πως, λόγω της απουσίας ειδικής νοµοθεσίας της ΕΕ για τα τρόφιµα που παράγονται πως από τις επιτρεπόµενες ποικιλίες της Cannavis Sativa L, τα διάφορα κράτη-µέλη ερµηνεύουν κατά το δοκούν και µε βάση τη σύµβαση του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά (1961). Αυτό σηµαίνει ότι χώρες, όπως η Ιταλία ή η Δανία, δεν επιτρέπουν τέτοια τρόφιµα, εφόσον ανιχνεύεται THC (τετραϋδροκανναβινόλη), ενώ άλλες χώρες, όπως η Γερµανία και το Βέλγιο, επιτρέπουν τρόφιµα από κανναβοειδή, για τα οποία είναι διαφορετικά τα όρια THC ανά κατηγορία τροφίµων από 0,005-10 mg/kg.