Καινοτόμες εφαρμογές και συνεργασία με γεωργικούς συμβούλους για την κτηνοτροφία

Με παρουσιάσεις καινοτόμων εργαλείων εκτροφής, αλλά και κείμενα που σχετίζονται με την υγεία, την ευζωία των ζώων και την οικονομική διαχείριση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης εμπλουτίζεται συνεχώς το δίκτυο BovINE, που συντονίζεται από τον κρατικό οργανισμό συμβουλευτικής της Ιρλανδίας, Teagasc, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των κτηνοτρόφων της Ιρλανδίας, αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί δωρεάν στην ομώνυμη σελίδα του προγράμματος.

Στόχος του δικτύου είναι να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους να γνωρίσουν τα διαθέσιμα καινοτόμα εργαλεία και να έρθουν σε επαφή με γεωργικούς συμβούλους, ερευνητές και πανεπιστήμια.