Η καινοτομία ανοίγει τον δρόμο για πιο οικολογικές πρακτικές παραγωγής

-Διαφήμιση-

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επενδύσει σχεδόν 240 εκατομμύρια ευρώ σε ολοκληρωμένες οικολογικές αγροτικές προσεγγίσεις όπως η βιολογική και η μεικτή γεωργία κατά την περίοδο 2014-2020, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Αυτό αντιπροσωπεύει 41 διακρατικά έργα που διερευνούν ποικίλα θέματα όπως η διαφοροποίηση και η εναλλαγή των καλλιεργειών, οι πρακτικές βιολογικής γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της βιολογικής εκτροφής, και οι εναλλακτικές λύσεις για τη χρήση χημικών. Πέραν των έργων που απευθύνονται σε οικολογικές προσεγγίσεις, οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που αφορούν το έδαφος, τις προκλήσεις για την υγεία των φυτών και των ζώων ή τη διαχείριση των πόρων γενικά μπορούν επίσης να συμβάλουν σε πιο οικολογικές πρακτικές.

Ταυτόχρονα, εκατοντάδες άλλα τοπικά ή περιφερειακά προγράμματα καινοτομίας, όπως οι «επιχειρησιακές ομάδες» που αποτελούνται από αγρότες, επιστήμονες, συμβούλους αναζητούν λύσεις μέσω της καινοτομίας για υπαρκτά προβλήματα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Πολλές από τις παραπάνω πρακτικές παρουσιάστηκαν στη διάσκεψη κορυφής Agri-Innovation 2019, που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Γαλλία. Στόχος ήταν να αναδειχθεί η συνεισφορά της έρευνας στην εύρεση καινοτόμων λύσεων για τη βελτίωση της υγείας και της βιωσιμότητας των φυτών και των ζώων, αλλά και της ανακύκλωσης των θρεπτικών στοιχείων, με αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης επιπλέον εισροών.

-Διαφήμιση-