Καίριας σημασίας οι γεωργικές συμβουλές για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Οι γεωργικές συμβουλές θα είναι ζωτικής σημασίας τα επόμενα χρόνια για την επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2030, όπως έχουν τεθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, καταγράφει το ολλανδικό πανεπιστήμιο Wageningen, μέσω του ερευνητικού προγράμματος Climate Change, Agriculture and Food Security. Το πρόγραμμα προτείνει τρόπους μέσω των οποίων θα ενισχυθεί το σύστημα γεωργικών συμβουλών παγκοσμίως και θα βοηθήσει στην ενίσχυση της παραγωγής περισσότερων προϊόντων.

Συμμετοχή ιδιωτικού τομέα

Ο ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να συμμετέχει περισσότερο στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, βοηθώντας τους αγρότες να διευρύνουν τη θέση τους στις αγορές.

Προσωποποιημένες συμβουλές

Οι γεωργικές συμβουλές θα πρέπει να είναι προσανατολισμένες στην αγορά και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε παραγωγού εξατομικευμένα. Να είναι προσαρμοσμένες στο μέγεθος της εκμετάλλευσής του και στα οικονομικά του στοιχεία.

 

Ψηφιοποίηση

Για την εισαγωγή περισσότερων ανθρώπων στον αγροτικό επάγγελμα και την επίτευξη της βιωσιμότητάς τους, παράλληλα με την παραγωγή περισσότερων τροφίμων χρειάζεται η μετάβαση του αγροτικού τομέα στην ψηφιακή εποχή. Σύμφωνα με το Wageningen, χρειάζεται κάθε αγρότης να έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και να μπορεί με ευκολία να λαμβάνει συμβουλές και απαντήσεις για τις ασθένειες, τους εχθρούς και τα αγροεφόδια που πρέπει να χρησιμοποιήσει.

 

Ιδιοκτησία δεδομένων

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, απαιτούνται πολλά δεδομένα καλής ποιότητας για να έχουμε αποτελεσματικές συμβουλές για τους αγρότες και για το περιβάλλον. Πρέπει, λοιπόν, να αντιμετωπιστούν ζητήματα που αφορούν την ιδιοκτησία των δεδομένων που συλλέγονται από το χωράφι.

Μπορούν να ακολουθηθούν παραδείγματα, όπως η περίπτωση Δανών αγροτών, που μοιράζονται τα δεδομένα τους με άλλους αγρότες μέσω κοινών συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ακόμα μία περίπτωση είναι αυτή των αγροτών στη Νότια Αφρική, όπου η περιφερειακή οργάνωση αγροτών (SACAU) βοηθά τις οργανώσεις-μέλη της να εγγράψουν τους αγρότες τους σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, προετοιμάζοντάς τους για προσαρμοσμένες υπηρεσίες.

Εάν υπάρχει το κατάλληλο στρατηγικό πλαίσιο, σύμφωνα με το Wageningen, υπάρχει η ευκαιρία η γεωργία να γίνει περισσότερο παραγωγική και ανθεκτική, εντάσσοντας τις γεωργικές συμβουλές στο χωράφι μέσω της ψηφιοποίησης.