Καλύτερο το βιοντίζελ από το συμβατικό πετρέλαιο για τους ελκυστήρες και τη γεωργία

biodiesel
Το βιοντίζελ μπορεί να ανταποκριθεί στις αυστηρότερες απαιτήσεις της νομοθεσίας για τις εκπομπές αερίων, καθώς και στην καλύτερη λειτουργία των μηχανών των ελκυστήρων.

Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της έρευνας που πραγματοποίησε το πανεπιστήμιο του Ροστόκ της Γερμανίας, το οποίο διερεύνησε κατά πόσο οι σύγχρονοι κινητήρες των γεωργικών μηχανημάτων είναι κατάλληλοι για μακροχρόνια λειτουργία με καύσιμο βιοντίζελ, σύμφωνα με το πρότυπο EN 14214.

Το πανεπιστήμιο διεξήγαγε δοκιμές με περισσότερες από 1.700 ώρες λειτουργίας κινητήρα του προτύπου εκπομπών EUIV σε λειτουργία 100% βιοντίζελ στο πλαίσιο της έρευνας. Αποδείχθηκε ότι το βιοντίζελ έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ογκομετρικής κατανάλωσης καυσίμου λόγω της χαμηλότερης τιμής θέρμανσης.

Οι έρευνες έδειξαν ότι το βιοντίζελ έχει θετική επίδραση στη σύνθεση των πρωτογενών καυσαερίων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο κινητήρας παράγει χαμηλότερες εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα και εκπομπές υδρογονανθράκων με τη χρήση βιοντίζελ σε σύγκριση με τη λειτουργία του πετρελαίου κίνησης. Επιπλέον, καθορίστηκαν κατώτεροι αριθμοί καπνού (FSN) για τη λειτουργία των κινητήρων.