«Καμπανάκι» ευρωβουλευτών για τα θολά σημεία της στρατηγικής σχετικά με τη Βιοποικιλότητα

Ανησυχία για το μέλλον των Ευρωπαίων αγροτών

Με αιχμή του δόρατος τις επιπτώσεις που θα έχει η πράσινη μετάβαση στους Ευρωπαίους αγρότες, τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου διεξήχθη ευρεία συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο με τη συμμετοχή ευρωβουλευτών και εκπροσώπων του αγροδιατροφικού τομέα σχετικά με τη βιοποικιλότητα στον πρωτογενή τομέα. «Εάν οι πολιτικές επικεντρωθούν μόνο στους αγρότες και όχι σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, ένα είναι βέβαιο, ότι θα αποτύχουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθυντής της DG AGRI, Πιερ Μπασκού, αποστέλλοντας ένα σαφές μήνυμα προς όλους τους αποδέκτες.

Με τη συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων να συμφωνεί πως σε αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει να μείνουν αμέτοχοι οι αγρότες, αλλά αντίθετα ότι πρέπει να καθίσουν ως ισότιμοι εταίροι στη διαμόρφωση των πολιτικών, εντούτοις πολλές ήταν οι επισημάνσεις που διατυπώθηκαν σχετικά με τον κίνδυνο που διατρέχουν οι παραγωγοί, εάν δεν ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα.

Η ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας σε καμία περίπτωση δεν αμφισβητήθηκε, ενώ από κάποιους ευρωβουλευτές διατυπώθηκαν και επικριτικοί σχολιασμοί για την Κομισιόν, η οποία έχει καταθέσει γενικές προτάσεις, που δεν παρέχουν σαφείς απαντήσεις στους αγρότες και, παράλληλα, δεν συμβάλλουν αρκετά στην προστασία της βιοποικιλότητας.

Επικρίσεις

Στα σημεία που επισημάνθηκαν ιδιαίτερα ως αρνητικά είναι η καθυστέρηση που επιδεικνύει η Κομισιόν μέχρι τώρα στην παρουσίαση εκθέσεων αξιολόγησης αντικτύπου από την εφαρμογή των στρατηγικών «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και «Βιοποικιλότητα» στους Ευρωπαίους αγρότες.

Επιπλέον, η συζήτηση επικεντρώθηκε στον στόχο της Κομισιόν να επανέλθει τουλάχιστον το 10% της γεωργικής έκτασης σε κατάσταση με χαρακτηριστικά τοπίου υψηλής ποικιλομορφίας. Οι ευρωβουλευτές τόνισαν πως η Επιτροπή δεν εξηγεί ποιες γεωργικές εκτάσεις αφορά αυτός ο στόχος, εάν περιλαμβάνει το ίδιο όλα τα κράτη-μέλη και πως απαιτείται άμεσα να δοθούν απαντήσεις. Πολλοί, για παράδειγμα, στήριξαν την άποψη ότι ο στόχος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τις εντατικές καλλιέργειες, αλλά απάντηση ουσιαστικά δεν δόθηκε από τους εκπροσώπους της Κομισιόν.

Επιπλέον, επισημάνθηκε πως η αύξηση των εκτάσεων της βιολογικής γεωργίας που προτείνεται δεν λαμβάνει υπόψη τις άλλες παραμέτρους και πολύ περισσότερο τη ζήτηση. «Θέλουμε να παράγουμε με τους λιγότερο δυνατούς φυσικούς πόρους ποιοτικά, ασφαλή και φθηνά προϊόντα για τους καταναλωτές μας. Πώς θα γίνει αυτό;» αναρωτήθηκαν πολλοί.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και για τη μείωση των εισροών που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με τους ευρωβουλευτές να εξηγούν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα και να προστατευθούν οι Ευρωπαίοι αγρότες από τις εισαγωγές κατώτερων ποιοτικά αγροτικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες.

Ολιστική αντιμετώπιση

Πάντως, οι εκπρόσωποι της Κομισιόν επανέλαβαν πως μόνο με την ψηφιακή και ευφυή γεωργία, αλλά και την εφαρμογή ολιστικών πολιτικών θα μπορέσουν οι αγρότες και να βγουν κερδισμένοι από την πράσινη μετάβαση και η βιοποικιλότητα να προστατευθεί. Υπάρχουν εργαλεία και χρηματοδοτήσεις μέσω της ΚΑΠ, προκειμένου να στηριχθούν οι αγρότες οικονομικά, ανέφερε ο Πιερ Μπασκού. «Είναι φιλόδοξοι οι στόχοι, αλλά εφικτοί», τόνισε από την πλευρά του ο Ουμπέρτο Δελγάδο Ρόζα, διευθυντής της DG ENV, υπενθυμίζοντας πως οι αγρότες σήμερα αποτελούν τον υπ’ αριθμόν έναν προστάτη του εδάφους και πως οι ίδιοι θα επωφεληθούν από την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.