Καρπόκαψα και μύγα Μεσογείου απειλούν αχλάδια και κυδώνια

Την έναρξη της δεύτερης πτήσης της καρπόκαψας στις πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές στην καλλιέργεια αχλαδιάς κατέγραψε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου. Σύμφωνα με τις οδηγίες, στις αχλαδιές των ανωτέρω περιοχών μπορεί να γίνει επέμβαση με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Άμεσα με ωοκτόνα σκευάσματα.

2. Μέχρι τις 8 Ιουλίου με παρεμποδιστές & βιολογικά σκευάσματα.

3. Από 9 ως 12 Ιουλίου με τα υπόλοιπα εγκεκριμένα σκευάσματα.

Στις κυδωνιές των πρώιμων και μεσοπρώιμων περιοχών μπορεί να γίνει επέμβαση ως εξής:

1. Άμεσα με ωοκτόνα σκευάσματα.

2. Από 9 ως 12 Ιουλίου με τα υπόλοιπα εγκεκριμένα σκευάσματα.

Στις αχλαδιές και κυδωνιές των ορεινών περιοχών συνιστάται να μη γίνει επέμβαση για την καρπόκαψα.

Ψύλλα

Την καταπολέμηση της ψύλλας συνδυαστικά με την καρπόκαψα προτείνει το Περιφερειακό Κέντρο, τονίζοντας την ανάγκη εναλλαγής των δραστικών ουσιών και την τήρηση αυστηρά του αριθμού επεμβάσεων ανά καλλιεργητική περίοδο για κάθε δραστική ουσία. Η χρήση θερινού πολτού συνδυαστικά με δραστικές ουσίες αυξάνει την αποτελεσματικότητα της επέμβασης.

Μύγα Μεσογείου

Την άμεση προστασία των πρώιμων ποικιλιών από τη μύγα της Μεσογείου μέχρι τη συγκομιδή προτείνει επίσης το Περιφερειακό Κέντρο, ενώ για το φουζικλάδιο απαιτούνται συχνοί έλεγχοι σε οπωρώνες με προσβολές.

Καρυδιά

Εκτός από τις παραπάνω οδηγίες το περιφερειακό κέντρο προτείνει επεμβάσεις και για την καρπόκαψα στην καρυδιά. Συγκεκριμένα αναφέρει τις παρακάτω παρεμβάσεις:

1. Άμεσα με ωοκτόνα σκευάσματα.

2. Μέχρι τις 8 Ιουλίου με βιολογικά σκευάσματα.

3. Από 9 ως 12 Ιουλίου με τα υπόλοιπα εγκεκριμένα σκευάσματα.