Καρυδιά: Σε ετοιμότητα οι παραγωγοί για την καρπόκαψα

Την προσοχή των παραγωγών συνιστά το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου σχετικά με την τρίτη γενιά του εντόμου της καρπόκαψας η οποία εμφανίζεται στα μέσα Αυγούστου. Σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο, προς το παρόν, ο αριθμός των συλλήψεων στο δίκτυο των φερομονικών παγίδων παραμένει πολύ μικρός, έως και μηδενικός.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να παρακολουθούν τις παγίδες που έχουν τοποθετήσει στα κτήματά τους. Επίσης, συνιστάται τακτική επιθεώρηση των καρπών για τη διαπίστωση προσβολών, διότι η τρίτη γενιά μπορεί να αποβεί καταστροφική. Σε περίπτωση συλλήψεων ή προσβολής, συνιστάται άμεσα ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη των δέντρων με το ψεκαστικό υγρό.

Ο χρόνος επέμβασης εξαρτάται από τον τρόπο δράσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, με την καταπολέμηση να είναι αποτελεσματικότερη όταν στοχεύει στις νεαρές προνύμφες, πριν αυτές εισέλθουν στα καρύδια. Αυτό πρακτικά αντιστοιχεί σε διάστημα 8-10 ημερών μετά τη σύλληψη αρρένων ακμαίων στις φερομονικές παγίδες (2-3 πεταλούδες).