Χ. Κασίμης: Το Brexit και ο αγροδιατροφικός τομέας – Ένα πεδίο εξελίξεων με πολλές αβεβαιότητες

Στις επιπτώσεις του Brexit στον αγροδιατροφικό τομέα αναφέρετε σε άρθρο του ο Χαράλαμπος Κασίμης, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥπΑΑ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει κρίνεται αναγκαία η παρακολούθηση της διαμόρφωσης των νέων κανόνων στις εμπορικές συναλλαγές, η επικοινωνία και η ενημέρωση των παραγωγικών και εξαγωγικών φορέων, η αντιμετώπιση των αναμενόμενων τεχνικών εμποδίων αλά και η ενημέρωση και εκπαίδευση της διοίκησης στα νέα δεδομένα.

Επίσης πρέπει να προστατευθεί η εύκολη πρόσβαση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου για να μην επηρεαστούν αρνητικά οι ελληνικές εξαγωγές μας εκεί. «Είναι κρίσιμο μέγεθος για το ίδιο το εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων και τη βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας μας», αναφέρει ο κ. Κασίμης.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το άρθρο του κ. Κασίμη