Καστοριά : Κατάθεση στοιχείων γουνοποιών για οικονομική στήριξη

Μέχρι την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου οι επιχειρήσεις γούνας που δραστηριοποιούνται στην Καστοριά και την Κοζάνη, θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικά στοιχεία των οικονομικών ετών από το 2017 έως και το 2021, στα αντίστοιχα Επιμελητήρια, προκειμένου να γίνει ορθολογική κατανομή των κονδυλίων της νέας οικονομικής στήριξης από την κυβέρνηση.

Η αποστολή των στοιχείων θα πρέπει να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Πηγή: ertnews.gr