Καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση της μελισσοκομικής χλωρίδας στον πυρόπληκτο Έβρο και σε άλλες πληγείσες περιοχές

Εξειδικευμένα πανεπιστημιακά – ερευνητικά ιδρύματα και φορείς με αποδεδειγμένη πρόσφατη εμπειρία και τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, στην εγκατάσταση και στη διαχείριση μελισσοκομικού/ών πάρκου/ων ή αντίστοιχων έργων ορίζονται, σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΑΑΤ ως δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης «Καταγραφή, χαρτογράφηση, αξιολόγηση και διαχείριση μελισσοκομικής χλωρίδας», στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της χώρας.

Πυρόπληκτες περιοχές

Ειδικότερα, τα εν λόγω ιδρύματα και φορείς ορίζονται δικαιούχοι για την υλοποίηση ερευνητικής προσπάθειας, με τίτλο «Καταγραφή, χαρτογράφηση, αξιολόγηση και διαχείριση της μελισσοκομικής χλωρίδας, στην πυρόπληκτη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, σε άλλες περιοχές της ΠΕ Έβρου και σε περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί από τα ακραία φυσικά φαινόμενα του 2023».

Αντικείμενο

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της δράσης, η ολοκλήρωση και η εφαρμογή της ερευνητικής προσπάθειας προϋποθέτει την υλοποίηση από τον δικαιούχο μιας σειράς παραδοτέων επιμέρους έργων και την εκπόνηση των απαιτούμενων επιστημονικών μελετών ή/και εκθέσεων εφαρμογής, όπως:

Καταγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της μελισσοκομικής χλωρίδας στην πυρόπληκτη περιοχή του «Μελισσοκομικού Πάρκου» στην περιοχή «Κοτρωνιά» του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου.

Σχεδιασμός αποκατάστασης – πιθανής επέκτασης και προγραμματισμού αειφόρου διαχείρισης «Προστατευτικού Μελισσοκομικού Πάρκου – Καταφυγίου Επικονιαστών» στην περιοχή «Κοτρωνιά» του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, με την αξιοποίηση και της σύγχρονης τεχνολογίας (π.χ. εφαρμογές τηλεπισκόπησης), για τη δημιουργία κατάλληλων θέσεων (μελισσότοπων) προς τοποθέτηση κυψελών μελισσών, για τη βελτίωση της μελισσοκομικής παραγωγής κ.ά.

Δημιουργία και προγραμματισμός αειφόρου διαχείρισης «Προστατευτικού/ών Μελισσοκομικού/ών Πάρκου/ων – Καταφυγίου/ων Επικονιαστών» σε δάση ή/και δασικές εκτάσεις σε άλλες περιοχές της ΠΕ Έβρου.

Καταγραφή και αξιολόγηση της μελισσοκομικής χλωρίδας σε επιλεγμένες δασικές εκτάσεις που βρίσκονται σε περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί από τα ακραία φυσικά φαινόμενα του 2023.

Αξιολόγηση της επίδρασης – συμβολής της δημιουργίας και λειτουργίας «Προστατευτικών Μελισσοκομικών Πάρκων – Καταφυγίων Επικονιαστών» στην αποκατάσταση και αειφορία της ευρύτερης περιοχής και στην αναστροφή της μείωσης του αριθμού των επικονιαστών. «Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από την υλοποίηση της δράσης μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις βελτιώσεις και τις προβλέψεις που ενδείκνυται να γίνουν στον σχεδιασμό και στην εγκατάσταση «Προστατευτικών Μελισσοκομικών Πάρκων – Καταφυγίων Επικονιαστών» στην ελληνική επικράτεια, για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της μελισσοκομίας, την ενίσχυση του οικοσυστήματος, την προαγωγή της βιοποικιλότητας και την αναστροφή της μείωσης του αριθμού των επικονιαστών», σημειώνεται στην απόφαση του ΥΠΑΑΤ.

Μελισσοκόμοι

Σημειώνεται ότι η χρήση των «Προστατευτικών Μελισσοκομικών Πάρκων – Καταφυγίων Επικονιαστών» θα γίνεται από τους ενεργούς μελισσοκόμους με μελισσοκομική έδρα στην ευρύτερη περιοχή της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας, με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής, τη βελτίωση της παραγωγικότητας των κυψελών τους και τη συμβολή των μελισσών στην επικονίαση της χλωρίδας της περιοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως τα μέσα Μαΐου να υποβάλουν αίτηση έγκρισης ερευνητικής πρότασης και συμμετοχής – ένταξης στη Δράση.