Κατακόρυφη πτώση 30,6% των ελληνικών εξαγωγών τον Απρίλιο 2020 – Φωτεινή εξαίρεση τα τρόφιμα

Κατακόρυφη ήταν η πτώση των ελληνικών εξαγωγών τον Απρίλιο 2020, καθώς σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 05.06.2020 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, αυτές διαμορφώθηκαν στο ποσό των €2.068,1 εκατ. έναντι €2.981,5 εκατ. τον Απρίλιο 2019 με τη διαφορά να ανέρχεται σε €913,4 εκατ., δηλαδή 30,6%.

Αντίθετα, οι εξαγωγές τροφίμων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και τον Απρίλιο 2020 και στο α’ τετράμηνο διαμορφώθηκαν σε €1.701,7 εκατ., με την αύξηση να ανέρχεται σε €195,9 εκατ., δηλαδή 13,0%.

Οι συνέπειες της εξάπλωσης του COVID-19 έγιναν πιο εμφανείς τον Απρίλιο, καθώς εκτός των εξαγωγών σημαντική μείωση κατέγραψαν και οι εισαγωγές κατά €1.406,5 εκατ., δηλαδή 30,5% με αποτέλεσμα να ανέλθουν σε €3.202,1 εκατ. Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν ελλειμματικό κατά €1.134,0 εκατ. αλλά το έλλειμμα ελαττώθηκε κατά €493,1 εκατ., δηλαδή 30,3% συγκριτικά με πέρυσι. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εμπορευματικές συναλλαγές της Ελλάδας παρουσίασαν, επίσης, μείωση με τις εξαγωγές να μειώνονται κατά €204,4 εκατ., δηλαδή 10,5% και τις εισαγωγές να μειώνονται κατά €771,5 εκατ., δηλαδή 22,8%.                                        

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Απρίλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €) Απρ 20 Απρ 19 Διαφορά 20/19 ΕΤ 20/19
Εξαγωγές 2.068,1 2.981,5 -913,4 -30,6%
Εισαγωγές 3.202,1 4.608,6 -1.406,5 -30,5%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.134,0 -1.627,1 493,1 -30,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Αν εξετάσουμε τις εμπορευματικές συναλλαγές σε επίπεδο τετραμήνου, καταγράφηκε μείωση των ελληνικών εξαγωγών κατά €946,2 εκατ., δηλαδή 8,6% και μείωση των εισαγωγών κατά €1.838,0 εκατ., δηλαδή 10,1% με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν οι μεν εξαγωγές στα €10.042,3 εκατ. και οι δε εξαγωγές σε €16.400,7 εκατ. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα €6.358,4 εκατ., μειωμένο ωστόσο σε σχέση με το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2019 κατά €891,8 εκατ., δηλαδή 12,3%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν ελαφρά κατά €86,5 εκατ., δηλαδή 1,1% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των €7.690,0 εκατ., ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €742,4 εκατ., δηλαδή 5,6% και διαμορφώθηκαν σε €12.624,8 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Απρίλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Απρ 20 Ιαν-Απρ 19 Διαφορά 20/19 ΕΤ 20/19
Εξαγωγές 10.042,3 10.988,5 -946,2 -8,6%
Εισαγωγές 16.400,7 18.238,7 -1.838,0 -10,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -6.358,4 -7.250,2 891,8 -12,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε κλαδικό επίπεδο, τα πετρελαιοειδή σημείωσαν σημαντική μείωση κατά €1.049,1 εκατ., δηλαδή 30,7% σε σχέση με το α’ τετράμηνο 2019. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στον κλάδο των χημικών με την αύξηση της εξαγωγικής τους επίδοσης να ανέρχεται σε €249,9 εκατ., δηλαδή 18,7%.

Αντίθετα, τα βιομηχανικά μειώθηκαν κατά €74,6 εκατ., δηλαδή 4,3%, τα μηχανήματα-οχήματα κατά €73,7 εκατ., δηλαδή 7,3%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €118,2 εκατ., δηλαδή 13,5% και οι πρώτες ύλες κατά €128,6 εκατ., δηλαδή 23,7%. Τέλος, άνοδο σημείωσαν οι εξαγωγές λιπών και ελαίων (€74,2 εκατ., δηλαδή 49,2%) και ποτών και καπνών (€20,4 εκατ., δηλαδή 8,7%).

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Απρίλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Απρ 20 Ιαν-Απρ 19 Διαφορά 20/19 ΕΤ 20/19
Σύνολο 10.042,3 10.988,5 -946,2 -8,6%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή 7.690,0 7.603,5 86,5 1,1%
Τρόφιμα 1.701,7 1.505,8 195,9 13,0%
Βιομηχανικά 1.652,1 1.726,7 -74,6 -4,3%
Χημικά 1.582,8 1.332,9 249,9 18,7%
Μηχ/τα-Οχήματα 935,5 1.009,2 -73,7 -7,3%
Διαφ. Βιομηχανικά 757,1 875,3 -118,2 -13,5%
Πρώτες ύλες 413,4 542,0 -128,6 -23,7%
Λίπη-Έλαια 225,1 150,9 74,2 49,2%
Ποτά-Καπνά 254,9 234,5 20,4 8,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Απρίλιος 2019/2020

(ποσά σε εκατ. €) Απρ 20 Απρ 19 Διαφορά 20/19 ΕΤ 20/19
Σύνολο 2.068,1 2.981,5 -913,4 -30,6%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή 1.739,1 1.943,5 -204,4 -10,5%
Χημικά 418,5 345,7 72,8 21,1%
Τρόφιμα 406,2 404,2 2,0 0,5%
Βιομηχανικά 369,3 453,7 -84,4 -18,6%
Μηχ/τα-Οχήματα 217,3 278,0 -60,7 -21,8%
Διαφ. Βιομηχανικά 115,2 189,1 -73,9 -39,1%
Πρώτες Ύλες 71,8 128,7 -56,9 -44,2%
Ποτά-Καπνά 68,6 54,0 14,6 27,0%
Λίπη-Έλαια 36,8 32,2 4,6 14,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Διάγραμμα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Απρίλιος 2019/2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Όσον αφορά στους προορισμούς των ελληνικών εξαγωγών για το α’ τετράμηνο 2020, τα κράτη-μέλη της ΕΕ απορρόφησαν το 57,0% και οι Τρίτες Χώρες το 43,0% με τα αντίστοιχα ποσοστά το 2019 να είναι 51,3% για τις χώρες της Ευρώπης και 48,7% για τις Τρίτες Χώρες. Χωρίς τα πετρελαιοειδή οι εξαγωγές μας κατευθύνθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 65,3% και σε ποσοστό 34,7% σε Τρίτες Χώρες.