Οι καταναλωτές βάζουν την ευζωία πάνω από τις ανησυχίες για το κλίμα στην παραγωγή χοιρινού

Δύο νέες μελέτες επιβεβαιώνουν τα πρόσφατα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου

Η αποκλειστική εστίαση της παραγωγής χοιρινού κρέατος στις κλιματικά φιλικές πρακτικές δεν είναι το κύριο μέλημα των Ευρωπαίων καταναλωτών, αφού η ευζωία των ζώων είναι η παράμετρος που τους απασχολεί περισσότερο όταν αγοράζουν χοιρινό κρέας, όπως αποκαλύπτουν δύο νέες μελέτες. Όλα αυτά, σε συνέχεια της πρόσφατης έρευνας του Ευρωβαρόμετρου, για την οποία διαβάσατε στο προηγούμενο φύλλο της «ΥΧ», η οποία έδειξε ότι η καλή διαβίωση των ζώων εκτροφής αποτελεί πρωταρχικό μέλημα για τους Ευρωπαίους πολίτες.

Σε μια νέα μελέτη, η οποία έλαβε χώρα σε δείγμα πολλών χιλιάδων ερωτηθέντων από τη Δανία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σαγκάη της Κίνας, ερευνητές από το Ινστιτούτο Τροφίμων και Οικονομικών Πόρων του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να ιεραρχήσουν πέντε διαστάσεις της αειφορίας: την καλή μεταχείριση των ζώων, το κλιματικό αποτύπωμα, τη χρήση αντιβιοτικών, την επισιτιστική ασφάλεια και την προστασία των τροπικών δασών. Όπως προέκυψε, όταν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές καλούνται να επιλέξουν για ποια από τις παραπάνω παραμέτρους θα κατέβαλλαν ένα επιπρόσθετο αντίτιμο στα τρόφιμα που προμηθεύονται, προκρίνουν ξεκάθαρα τα βελτιωμένα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων.

Παρόμοια είναι και τα ευρήματα μιας άλλης μελέτης, στο πλαίσιο της οποίας μια ομάδα ερευνητών από το Τμήμα Έρευνας Αγοράς Τροφίμων του Πανεπιστημίου της Βόννης διαπίστωσε ότι το ζήτημα της καλής διαβίωσης των ζώων ήταν πιο σημαντικό για τους καταναλωτές από ό,τι η προστασία του περιβάλλοντος.