Οι καταναλωτές διαπιστώνουν μείωση των ελέγχων ασφάλειας των τροφίμων από τις κυβερνήσεις της ΕΕ

Γράφει ο Νίκος Τράγγαλος

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Καταναλωτών (BEUC) δημοσίευσε μια νέα έκθεση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των επιθεωρήσεων τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ και διαπίστωσε μια πτωτική τάση στην ικανότητα των εθνικών αρχών να ελέγχουν την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων.

«Οι εκθέσεις μας δείχνουν ότι οι εθνικές κυβερνήσεις δυστυχώς περιορίζουν τους ελέγχους που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων. Ακόμη και προϊόντα που είναι επιρρεπή σε τροφικές δηλητηριάσεις, όπως το κρέας, τα αβγά και τα γαλακτοκομικά, υποβάλλονται σε όλο και λιγότερους ελέγχους», δήλωσε ο Monique Goyens, γενικός διευθυντής του BEUC.

Τα κράτη-μέλη πρέπει να υποβάλουν ετήσια έκθεση στην Κομισιόν για τους διάφορους ελέγχους που διενεργούν σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων. Ο BEUC εξέτασε τις εκθέσεις 12 κρατών-μελών για σειρά ετών και διαπίστωσε μια κοινή τάση των εθνικών αρχών που αντιμετωπίζουν ανεπαρκή χρηματοδότηση, η οποία παρατηρεί μείωση του αριθμού των υπαλλήλων και των επιθεωρήσεων.

Στην Ισπανία σημειώθηκε μείωση των υπαλλήλων που πραγματοποιούν ελέγχους σε τρόφιμα, που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 8,6% των επιθεωρήσεων που διεξάγονται σε μονάδες τροφίμων. Στην Πολωνία, ο αριθμός των υπευθύνων για την ασφάλεια των τροφίμων μειώθηκε κατά 18% και των κτηνιάτρων κατά 24%.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο και η Ιταλία παρουσίασαν επίσης μείωση της ικανότητάς τους να διεξάγουν επιθεωρήσεις ή ελέγχους τροφίμων, η Ολλανδία αύξησε τους ελέγχους, ενώ η Αυστρία διατήρησε τους ίδιους.

Ζωικά προϊόντα και ετικέτες τροφίμων

Ο Οργανισμός ανέφερε ότι τα ζωικά προϊόντα υψηλού κινδύνου, όπως το κρέας, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το γάλα και τα αβγά, τα οποία μολύνονται ευκολότερα, δεν λαμβάνουν το επίπεδο προσοχής που απαιτείται.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι οι έλεγχοι των προτύπων υγιεινής στους χώρους παραγωγής κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων ή επεξεργασίας γάλακτος έχουν επίσης μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια. Η περικοπή χρηματοδότησης θα μπορούσε να εξηγήσει τα σκάνδαλα απάτης και ασφάλειας που αφορούσαν αυτά τα προϊόντα τα τελευταία χρόνια, όπως τα μολυσμένα με fipronil αβγά ή οι μολυσμένες με σαλμονέλα βρεφικές τροφές.

Οι περικοπές του προϋπολογισμού έχουν επίσης επιφέρει πλήγματα στους ελέγχους σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων. Στην έκθεση αναφέρονται υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης σχετικά με τους ελέγχους στις ετικέτες
τροφίμων.

Μεγαλύτερη επιβολή, αμεσότεροι έλεγχοι, αυστηρότερα πρόστιμα

Τα κράτη-μέλη έχουν επισημάνει τους μειούμενους πόρους τους στην Κομισιόν σε έκθεσή τους και αναγνώρισαν ότι αυτό δημιουργεί κίνδυνο για μελλοντικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις τροφίμων, καθώς και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. «Όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να διαθέσουν επαρκείς πόρους για τους ελέγχους στα τρόφιμα, προκειμένου να προστατεύσουν την υγεία των καταναλωτών», δήλωσε ο κ. Goyens. Ο οργανισμός υπογράμμισε επίσης την ανομοιογένεια των αναφορών μεταξύ των κρατών-μελών, τα οποία χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθοδολογίες, δυσκολεύοντας έτσι την εκτίμηση αξιολόγησής τους.

Η ΕΕ εισαγάγει νέο κανονισμό ελέγχου, ο οποίος θα ισχύει από τις 14 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Ενώ ο Οργανισμός αναφέρει ότι αυτοί οι νέοι κανόνες θα διευκολύνουν την επισήμανση εκείνων που δεν επιβάλλουν ισχυρούς ελέγχους, καλεί την ΕΕ να συγκεντρώσει την υποβολή εκθέσεων για να συμβάλει στη δημιουργία μιας αξιόπιστης και συνεκτικής προσέγγισης σε όλα τα κράτη-μέλη.