Στην κατάρτιση στρατηγικής για την ελληνική γαστρονομία προχωράει το ΥΠΑΑΤ

Τι θα περιλαμβάνει η μελέτη, που θα διενεργηθεί για την ανάδειξη των ελληνικών τοπικών προϊόντων

Σεμινάρια Μεσσηνιακής Γαστρρονομίας
-Διαφήμιση-

Στην εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής για την ελληνική γαστρονομία, που θα συνδέει βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, προχωράει για πρώτη φορά η χώρα, καθώς το ΥΠΑΑΤ, μέσω του ΠΑΑ 2014-2020, ξεκινάει τη διενέργεια μιας ολοκληρωμένης μελέτης πάνω στην οποία θα στηριχθεί η κατάρτιση του σχεδίου.

Η μελέτη για την «κατάρτιση στρατηγικής για την ελληνική γαστρονομία», η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2019, θα αποτελείται από δύο επιμέρους φάσεις:

  • Tην κατάρτιση της υβριδικής στρατηγικής που θα αναλύει τα προϊόντα, τις πιθανές μεταβλητές τιμές σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και τη μοναδικότητά του, τη θέση τους στην εσωτερική και την παγκόσμια αγορά, τους τρόπους προώθησης και τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν, κυρίως σε επίπεδο προετοιμασίας, εμψύχωσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού (αγρότες, κτηνοτρόφοι βασικές ομάδες-στόχοι, μαθητές κ.λπ.) και υποδομών, καθώς και σε θέματα διασύνδεσης της γαστρονομίας με τον τουρισμό και τη δημιουργία γαστροκουλτούρας.
  • Την καταγραφή και την ανάλυση των απαραίτητων ενεργειών που πρέπει να γίνουν στους πιο σημαντικούς τομείς της γαστρονομίας, όπως γάλα, αλλαντικά, κρέας, λαχανικά, οπωροκηπευτικά κ.ά. Αντίστοιχα, την κατάρτιση ενός πλάνου προώθησης της στρατηγικής αυτής σε εξειδικευμένες κλαδικές εκθέσεις και εμβληματικές πρωτοβουλίες προώθησης ποιοτικών τοπικών κτηνοτροφικών προϊόντων σε συνεργασία με άλλους φορείς της χώρας και σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο του ΠΑΑ.
-Διαφήμιση-