Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για το λαθρεμπόριο καπνού

Την Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του Λαθρεμπορίου Καπνού προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, με στόχο να μπει φρένο στο παρεμπόριο καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών.

Το λαθρεμπόριο καπνού θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες μάστιγες για τον παραγωγό, τις μεταποιητικές επιχειρήσεις και για το κράτος, καθώς στερεί σημαντικά φορολογικά έσοδα αλλά κυρίως για τον Έλληνα καταναλωτή, που καταναλώνει προϊόντα, τα οποία δεν έχουν περάσει απαραίτητα από ποιοτικούς ελέγχους και ελλοχεύουν κινδύνους για την υγεία του και συχνά υποκρύπτουν και άλλες έκνομες δραστηριότητες.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τροποποιήσεις στον Τελωνειακό Κώδικα, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς. Στοχεύει δηλαδή, σύμφωνα με τους εμπνευστές του, στην ιχνηλασιμότητα από το χωράφι στο ράφι και από την εισαγωγή καπνού στην Ελλάδα μέχρι την αγορά μέσω της  μηχανοργάνωσης.

Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου μεταξύ άλλων έρχονται να εναρμονίσουν την ελληνική νομοθεσία και με τις οδηγίες που έχει εκδώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με το άρθρο 8, στο Πρωτόκολλο για τον έλεγχο του καπνού και των καπνικών προϊόντων.

Άννα Στεργίου