Καθυστερεί – βάση χρονοδιαγράμματος ΟΠΕΚΕΠΕ – η πληρωμή υπολοίπων της Βασικής Ενίσχυσης 2015

Μπορεί το ενδιαφέρον του αγροτικού κόσμου – όσον αφορά τις πληρωμές – να είναι κατά βάση στραμμένο στην μεγάλη πληρωμή της προκαταβολής του 70% της Βασικής Ενίσχυσης ύψους περίπου 826 εκατ. ευρώ η οποία είναι προγραμματισμένη για το τέλος του μήνα όμως αρκετοί περιμένουν υπόλοιπα του 2015 που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν έως τις 15 Οκτωβρίου θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί οι πληρωμές για εκκρεμότητες όλων των καθεστώτων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2015, δηλαδή βασικής ενίσχυσης, πράσινης ενίσχυσης, γεωργών νεαρής ηλικίας και όλων των συνδεδεμένων καθεστώτων. Η έστω και τριήμερη καθυστέρηση των παραπάνω πληρωμών (το ίδιο είχε συμβεί και με τις εκκρεμότητες της εξισωτικής του 2014) έχει θορυβήσει αρκετούς οι οποίο ανησυχούν μήπως ανάλογη καθυστέρηση συμβεί και την πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης του 2016.