Καθορίστηκε η λίστα με τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου

Την Τετάρτη, το ΕΚ ψήφισε για την αριθμητική δύναμη των μόνιμων επιτροπών (20) και των υποεπιτροπών (2). Η σύνθεσή τους ανακοινώθηκε από τις πολιτικές ομάδες αργότερα την ίδια μέρα.

Κατά την έναρξη της 9ης νομοθετικής περιόδου του Κοινοβουλίου θα συσταθούν οι παρακάτω επιτροπές και υποεπιτροπές με την αριθμητική δύναμη που αναγράφεται.

AFET

Εξωτερικές Υποθέσεις

71

AGRI

Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου

48

BUDG

Προϋπολογισμοί

41

CULT

Πολιτισμός και Παιδεία

31

DEVE

Ανάπτυξη

26

ECON

Οικονομική και Νομισματική Πολιτική

60

EMPL

Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις

55

ENVI

Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

76

IMCO

Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών

45

INTA

Διεθνές Εμπόριο

41

ITRE

Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια

72

JURI

Νομικά Θέματα

25

LIBE

Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις

68

REGI

Περιφερειακή Ανάπτυξη

43

TRAN

Μεταφορές και Τουρισμός

49

AFCO

Συνταγματικές Υποθέσεις

28

PECH

Αλιεία

28

PETI

Αναφορές

35

FEMM

Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων

35

CONT

Έλεγχος του Προϋπολογισμού

30

DROI

Ανθρώπινα Δικαιώματα (υποεπιτροπή)

30

SEDE

Ασφάλεια και Άμυνα (υποεπιτροπή)

30

Μπορείτε να δείτε τον πλήρη κατάλογο των μελών των επιτροπών εδώ. Οι πρόεδροι θα εκλεγούν στις εναρκτήριες συνεδριάσεις των αντίστοιχων επιτροπών και υποεπιτροπών.

Όπως φαίνεται από τη λίστα, κανένα τακτικό μέλος δεν υπάρχει στην επιτροπή γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου από πλευράς Ελλάδος

Οι πολιτικές ομάδες δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τα ονόματα των αναπληρωματικών μελών των επιτροπών.

Μεταξύ των 14 αντιπροέδρων βρίσκεται και ο Έλληνας Δημήτρης Παπαδημούλης που εξελέγη στο 2ο γύρο με 401 ψήφους. Δείτε ΕΔΩ τη λίστα με τους αντιπροέδρους.

Κανόνες για τη σύσταση των επιτροπών

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΚ (Άρθρο 199 όπως αυτό τροποποιήθηκε στην πιο πρόσφατη αναθεώρηση), η σύνθεση των επιτροπών και των υποεπιτροπών του θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της ολομέλειας του Κοινοβουλίου όσο αυτό είναι εφικτό.

Η αναλογική κατανομή των εδρών των επιτροπών μεταξύ των πολιτικών ομάδων θα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν κοντύτερα στον αντίστοιχο ακέραιο αριθμό. Η Διάσκεψη των Προέδρων, δηλ. ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, επιλύει τις όποιες διαφορές μπορεί να προκύψουν μεταξύ των ομάδων όσον αφορά την αναλογική κατανομή.

Oι πολιτικές ομάδες και τα Μη Εγγεγραμμένα Μέλη του ΕΚ αποφασίζουν με εσωτερικές διαδικασίες ποια Μέλη τους θα οριστούν σε κάθε επιτροπή και υποεπιτροπή. Η ανταλλαγή εδρών μεταξύ των πολιτικών ομάδων δεν επιτρέπεται.