ΚΕΟΣΟΕ: 2η πρόσκληση για συμμετοχή εργαζομένων στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ η δεύτερη Πρόσκληση ενδιαφέροντος προκειμένου εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να υποβάλλουν αιτήματα στο Πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ», για την κατάρτισή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα που ακολουθούν:

1.    Γευσιγνώστης Οίνων,
2.    Στέλεχος διαδικτυακού Marketing Οινοποιητικών Προϊόντων,
3.    Στέλεχος Ανάπτυξης Οινοτουρισμού,
4.    Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων
5.    Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών προϊόντων

 

Κατά τον πρώτο κύκλο της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος, επιλέχθηκαν 561 επιτυχόντες εκ των οποίων εντάχθηκαν ήδη 474 εργαζόμενοι σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ενώ 87 ήταν επιλαχόντες, από τις Περιφέρειες Κρήτης, Αττικής και Δ. Μακεδονίας, οι οποίες υπερκάλυψαν τον αναλογούντα σε αυτές αριθμό ωφελουμένων.

Δεδομένου ότι ο συνολικός αριθμός δυνητικών ωφελουμένων ανέρχεται στους 981, υπολείπονται 507 ωφελούμενοι, οι οποίοι με την δεύτερη Πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα για κατάρτιση σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

 

 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 

ΥΠΟΕΡΓΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 100 ΩΡΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 80 ΩΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

2

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

321

58

379

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

54

14

68

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

95

14

109

Περιφέρεια Ηπείρου

25

15

40

Περιφέρεια Θεσσαλίας

23

15

38

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

124

0*

124

*3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

36

24

60

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

6

0*

6

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

0

0

0*

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

14

8

22

Περιφέρεια Κρήτης

0

0

0*

Περιφέρεια Πελοποννήσου

16

16

32

4

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

0

0

0*

Περιφέρεια Αττικής

0

0

0

5

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

16

16

32

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

16

16

32

6

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

21

15

36

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

21

15

36

ΣΥΝΟΛΟ

507

 

Η ΚΕΟΣΟΕ υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» είναι επιδοτούμενο με 5 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης (500 € για τα προγράμματα 100 ωρών και 400 € για τα προγράμματα 80 ωρών) και ότι λόγω της covid-19, θα υλοποιηθεί αποκλειστικά μέσω τηλεκατάρτισης, ενώ οι ωφελούμενοι θα πιστοποιηθούν για τις γνώσεις τους και θα λάβουν σχετική βεβαίωση, κατόπιν σχετικών εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι που θα υποβάλλουν αίτηση με βάση τα δικαιολογητικά τους,  θα μοριοδοτηθούν βάσει των παρακάτω κριτηρίων, ώστε από την βαθμολογία να προκύψει η σειρά κατάταξης και επιτυχίας στο πρόγραμμα:

 

 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

A/A

Κριτήριο

Μόρια

Βαθμός υποψηφίου

Μέγιστος Βαθμός

1.

Χρόνος προϋπηρεσίας

1.α

0-2 έτη

35

 

35

1.β

3-5 έτη

25

1.γ

6-10 έτη

15

1.δ

11 έτη και άνω

10

2.

Σχέση εργασίας

2.α

Εκ  περιτροπής απασχόληση

35

 

35

2.β

Σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης*

30

2.γ

Σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης*

20

2.δ

Σύμβαση αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης

15

2.ε

Σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης

10

3

Ηλικιακή ομάδα

3.α

18-29

20

 

20

3.β

30-54

15

 

3.γ

Άνω των 55

10

 

4

Συνάφεια εκπαίδευσης με το θεματικό αντικείμενο των προγραμμάτων

4.α

Συνάφεια εκπαίδευσης με αντικείμενο κατάρτισης

10

 

10

4.β

Μη συνάφεια εκπαίδευσης με αντικείμενο κατάρτισης

0

 

0

 ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

100

 

Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ (www.keosoe.gr/) οι υποψήφιοι ωφελούμενοι μπορούν να πληροφορηθούν επίσης για τις λεπτομέρειες που αφορούν τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν και τους ηλεκτρονικούς συνδέσμους από τους οποίους θα τα εκδόσουν.

Τα αιτήματα των υποψηφίων για το πρόγραμμα κατάρτισης ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ θα μπορούν να υποβάλλονται από την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου μετά τις 15:00 έως την Δευτέρα 15 Μαρτίου μέχρι τις 15:00 στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ.