Κερασιά: Απειλή για την καλλιέργεια το σκουλήκι και η μύγα της Ασίας

Ξεκίνησε η πτήση του σκουληκιού των κερασιών με σημαντικές συλλήψεις στο δίκτυο των παγίδων στις περισσότερες περιοχές, σύμφωνα με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης. Συνιστάται επέμβαση μόλις ξεκινήσει η αλλαγή χρώματος στον καρπό από πράσινο σε υποκίτρινο. Στις ποικιλίες που συγκομίζονται ήδη, η επέμβαση μπορεί να αποφευχθεί ή να γίνει χρήση βιολογικού σκευάσματος. Επίσης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.

Μύγα της Ασίας

Έχει την ικανότητα να εναποθέτει αβγά και να αναπτύσσεται σε υγιείς καρπούς κερασιάς λόγω του πριονωτού ωοθέτη που διαθέτει. Το έντομο έχει προκαλέσει στο παρελθόν σημαντικές προσβολές σε καρπούς κερασιάς και γι’ αυτόν τον λόγο η έγκαιρη διαπίστωση της προσβολής είναι απαραίτητη για την επιτυχή καταπολέμηση του εντόμου. Με βάση το περιφερειακό κέντρο συστήνεται άμεση επέμβαση, όπου διαπιστωθεί η παρουσία του.