Εκδήλωση στο Κιάτο: Ποτίζω έξυπνα με ψηφιακή άρδευση

Αυξάνει το κόστος παραγωγός ο φόρος στο νερό άρδευσης

Το 1Ο ΕΠΑΛ Κιάτου διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Ποτίζω έξυπνα με ψηφιακή άρδευση: λιγότερο νερό στο χωράφι, περισσότερο στα φυτά» στις 17 Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Θέατρο Κιάτου η οποία είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα  «Το σχολείο στην κοινωνία και το επιχειρείν» του ΜΝΑΕ (Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ).

Το Κιάτο και η ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Κορινθίας, έχει ημιαστικά και αγροτικά χαρακτηριστικά. Η μη ορθολογική διαδικασία άρδευσης των δυναμικών και υδροβόρων καλλιεργειών της περιοχής (σουλτανίνα, κηπευτικά κ.ά), έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του υδροφόρου ορίζοντα και την κατασπατάληση των υδατικών αποθεμάτων με σημαντικό κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος. Με δεδομένη τη συνεχή αύξηση του αστικού χώρου παρουσιάζονται έντονα προβλήματα λειψυδρίας, με αποτέλεσμα την εμφάνιση κοινωνικών εντάσεων.

Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη καλύτερης διαχείρισης της άρδευσης με κύριο σκοπό την αποφυγή σπατάλης του διαθέσιμου νερού και αποτελεσματικότερης αξιοποίησης από τα φυτά. Επίσης η υπό αναθεώρηση Κοινή Αγροτική Πολιτική συνδέει την χρηματοδότηση των αγροτικών δραστηριοτήτων με τη χρήση ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών με αιχμή την ορθολογική διαχείριση των υδάτων.  Πρόσφατη μελέτη της Κομισιόν διαπίστωσε ότι οι χώρες του Νότου αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα λειψυδρίας, το οποίο θα ενταθεί δραματικά τα επόμενα χρόνια.

Η ημερίδα έχει ως στόχο να προβάλει την αξιοποίηση των δεδομένων της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή κοινωνική, επιχειρηματική και εργασιακή πραγματικότητα