Κιλκίς: «iFlavours» Γεύσεις, μνήμες, τόποι και τουρισμός μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή της ΑΝΚΙ

Το app θα καθοδηγεί τους χρήστες στον εύκολο εντοπισμό των προϊόντων

Στόχευση των δράσεων, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της ΑΝΚΙ, είναι η ενθάρρυνση της παραγωγής παραδοσιακών ή/και καινοτόμων, πιστοποιημένων και επώνυμων τοπικών προϊόντων.

Πληθώρα έργων που υποστηρίζουν και προβάλλουν τα αγροδιατροφικά προϊόντα της ΠΕ Κιλκίς και, ταυτόχρονα, διαμορφώνουν τη γαστρονομική ιδιαιτερότητα και την τουριστική ταυτότητα του τόπου, υλοποιεί η Αναπτυξιακή Κιλκίς (ΑΝΚΙ) στο πλαίσιο ενταγμένων στο πρόγραμμα LEADER διατοπικών και διακρατικών σχεδίων στα οποία συμμετέχει. Ένα από αυτά είναι και το «iFlavours», που αφορά την ανάδειξη πιστοποιημένων τοπικών προϊόντων και τουρισμού μέσω ψηφιακών εφαρμογών.

Ψηφιακή εφαρμογή

Όπως αναφέρει ο γενικός διευθυντής της ΑΝΚΙ, Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, πρόκειται να δημιουργηθεί μια καινοτόμος ψηφιακή εφαρμογή, η οποία θα καθοδηγεί τους επισκέπτες, αλλά και τους κατοίκους των περιοχών στον εύκολο εντοπισμό των τοπικών ποιοτικών παραδοσιακών γεωργικών προϊόντων και στην ολοκληρωμένη ενημέρωσή τους για αυτά, όπως είναι οι ζώνες και οι διαδικασίες παραγωγής τους, τα συστατικά και η διατροφική τους αξία, η σχέση τους με την περιοχή ως στοιχεία της τοπικής κουλτούρας και κληρονομιάς κ.ά.

«Για τον σκοπό αυτόν, σε συνεργασία με την Επιμορφωτική Κιλκίς, ξεκινά μια προσπάθεια καταγραφής των τοπικών προϊόντων και συγκέντρωσης των απαραίτητων στοιχείων, επικοινωνώντας με τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της ΠΕ Κιλκίς, οι οποίες, ωστόσο, μπορούν να επικοινωνούν και αυτοβούλως για να καταγραφούν στον σχετικό κατάλογο επιχειρήσεων», τονίζει ο κ. Κωνσταντινίδης.

Ανάμεσα στα έργα που υλοποιούνται είναι η «Μακεδονική Κουζίνα», το «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ: Ελληνικός γαστρονομικός πολιτισμός», «Προβολή του οινοτουρισμού» κ.ά.

Στόχος των δράσεων

Σκοπός όλων των δράσεων, σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή της ΑΝΚΙ, είναι, μεταξύ άλλων, τόσο η ενθάρρυνση της παραγωγής παραδοσιακών ή/και καινοτόμων, πιστοποιημένων και επώνυμων τοπικών προϊόντων, η ανάδειξη και προβολή της γαστρονομικής παράδοσης του Κιλκίς, με γεύσεις, εδέσματα και προϊόντα που διαθέτουν ποιότητα, φήμη και άμεση σύνδεση με την περιοχή παραγωγής, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού, όπως και η ενσωμάτωση στη σύγχρονη τοπική κουζίνα των πιο εκλεκτών τοπικών προϊόντων, ΠΟΠ και ΠΓΕ.