ΘΕΜΑ: Κινέζικο μέλι τρώει η ΕΕ

Ανάμεσα στις παραγωγούς χώρες, σημαντική θέση κατέχει η Ιταλία

Η Κίνα, την τελευταία δεκαετία, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών που παράγουν μέλι, καταλαμβάνοντας και το 2015 την 1η θέση.

Η ΕΕ το 2015 ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός μελιού, με ποσότητες που έφθασαν μόλις τους 250 χιλ. τόνους. Κοιτάζοντας κανείς την παγκόσμια αγορά στην παραγωγή μελιού διαπιστώνει ότι την δεκαετία 2003-2013 η παραγωγή μελιού είχε επικεντρωθεί στην Ασία , ενώ όλες οι άλλες ήπειροι έχαναν σταδιακά μερίδιο στην αγορά αυτή.

Η Ασία είχε καλύψει το 45,7% της παγκόσμιας αγοράς, ενώ η Κίνα, που είχε και τότε κυρίαρχη θέση, παρήγαγε πέντε φορές μεγαλύτερες ποσότητες μελιού από την δεύτερη χώρα, που ήταν η Τουρκία.

Διαφορετικά, όμως, είναι τα δεδομένα στην κατανάλωση μελιού από τα δεδομένα της παραγωγής, αφού στην Ευρώπη καταναλώνεται η μεγαλύτερη ποσότητα μελιού στον κόσμο, που ξεπερνάει το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης.

Η Γερμανία καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή κατάταξη κατανάλωσης μελιού, με σχεδόν διπλάσιες ποσότητες από το Ην. Βασίλειο, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση.

Στην ΕΕ, η πρώτη παραγωγός χώρα μελιού το 2015 ήταν η Ρουμανία. Ακολουθούσαν η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Γερμανία και η Ιταλία, ενώ η χώρα μας κατείχε την 6η θέση.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ΕΕ δεν είναι αυτάρκης σε μέλι για να καλύψει την εγχώρια κατανάλωση της και ως εκ τούτου προβαίνει σε εισαγωγές, οι οποίες υπερβαίνουν τις εξαγωγές της. Αυξημένες ήταν οι εισαγωγές μελιού το 2015, η δε άνοδος αυτή συνεχίστηκε και το 2016. Βασικός προμηθευτής της ΕΕ σε μέλι είναι η Κίνα, που καλύπτει περίπου το 50% των συνολικών εισαγωγών, ενώ έπεται το Μεξικό.

Ως προς την τιμή πώλησης του μελιού στην ΕΕ, παρατηρούμε, τα τελευταία χρόνια, αυτή να έχει μια ανοδική πορεία, τόσο για τις εισαγωγές όσο και για τις εξαγωγές της. Αποκορύφωμα ήταν το 2015, όπου η μέση τιμή του μελιού ήταν 2,52 ευρώ/κιλό για το εισαγόμενο μέλι και 5,77 ευρώ/κιλό για το εξαγόμενο μέλι, ενώ το 2016 υπήρχε μια μικρή πτώση της τιμής του.

Επίσης, το 2015 καταγράφηκε το φαινόμενο η ΕΕ να αγοράζει φθηνότερο μέλι από την Κίνα, με τιμή 1,64 ευρώ/κιλό και να πουλά στις υπόλοιπες χώρες με τιμές που κινήθηκαν από 2,83 έως και 8,31 ευρώ/κιλό. Η μέγιστη τιμή σημειώθηκε στις πωλήσεις μελιού προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ που παράγουν μέλι, σημαντική θέση κατέχει και η Ιταλία. Παρόλα αυτά, χαρακτηρίζεται ως χώρα-«καθαρός» εισαγωγέας μελιού, διότι δεν είναι αυτάρκης στις εγχώριες ανάγκες ζήτησης του εν λόγω προϊόντος.

Σύμφωνα με στοιχεία του γραφείου ΟΕΥ στη Ρώμη για την αγορά μελιού στην Ιταλία, το χρονικό διάστημα 2013-2015, η χώρα είχε ελλειμματικό ισοζύγιο στο εμπόριο μελιού. Ειδικότερα, το 2015, οι εισαγωγές μελιού στην Ιταλία αυξήθηκαν κατά 304,6% σε σχέση με το 2013, ενώ και το 2016 ήταν μια άσχημη χρονιά για την μελισσοκομία της. Βασικός προμηθευτής μελιού στην Ιταλία ήταν η Ουγγαρία, που έφθασε μάλιστα το 2013 να καλύπτει το 50% της συνολικής εισαγόμενης ποσότητας. Στην ιταλική αγορά, ανοδική πορεία είχε και το προερχόμενο από την Κίνα μέλι, που έφθασε το 2015 να καλύπτει το 9,8% της αγοράς της.

Ως προς τις εξαγωγές μελιού, βασικοί πελάτες της Ιταλίας ήταν η Γερμανία και η Γαλλία. Οι δύο χώρες αυτές το διάστημα 2013 – 2015 απορροφούσαν το 50% των ιταλικών εξαγωγών.

Οι διμερείς σχέσεις της χώρας μας με την Ιταλία σχετικά με το εμπόριο μελιού ήταν ασήμαντες, ενώ και στις δύο χώρες η κατανάλωση μελιού έχει αυξηθεί. Αυτό προκύπτει περίτρανα από το ότι οι ελληνικές εξαγωγές μελιού στην ιταλική αγορά για το προαναφερόμενο διάστημα ήταν μηδαμινές, καταγράφοντας και πτώση, από 0,4% σχεδόν στο 0%. Βέβαια, οι τιμές εξαγωγής του ελληνικού μελιού στην Ιταλία είχαν αντίστροφη πορεία, σημειώνοντας αύξηση από 2,58 ευρώ/κιλό σε 4,63 ευρώ/κιλό.

Οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς μελιού στον κόσμο το έτος 2015

Κινέζικο μέλι τρώει η ΕΕ

Οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς μελιού στον κόσμο το έτος 2015

Κινέζικο μέλι τρώει η ΕΕ