Κίνημα Αλλαγής: «Στο επίκεντρο της πολιτικής μας ο αγρότης και ο κάτοικος της υπαίθρου»

Μιχάλης Τζελέπης, υπεύθυνος Αγροτικής Πολιτικής

Το πρόγραμμα του Κινήματος Αλλαγής για τον αγροτικό τομέα επιμερίζεται σε τρεις κατηγορίες:

α) Μέτρα άμεσης ανακούφισης των αγροτών.

β) Μεσοπρόθεσμα μέτρα παραγωγικής ανασυγκρότησης.

γ) Διαρθρωτικές παρεμβάσεις που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των αλλαγών 
και την καλύτερη αξιοποίηση της ΚΑΠ 2021-2027.

 

«Τα αποτελέσματα των εκλογών της 26ης Μαΐου αποδοκίμασαν την κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και επιβεβαίωσαν τη μεγάλη στροφή του αγροτικού κόσμου. Έγινε κατανοητό σε όλους τους Έλληνες παραγωγούς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε στόχους, ούτε Πρόγραμμα Αγροτικής Πολιτικής. Η αύξηση φόρων και ασφαλιστικών εισφορών και η κατάργηση όλων των μέτρων μείωσης του κόστους παραγωγής είχαν ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του αγροτικού εισοδήματος, σε συνδυασμό δε με την πλήρη απορρύθμιση της αγοράς, οδήγησαν τους παραγωγούς σε απόγνωση.

Ο αυτόματος πιλότος των κοινοτικών επιδοτήσεων και αποσπασματικές λύσεις τύπου de minimis δεν αποτελούν λύσεις στα προβλήματα των αγροτών.

Ούτε και το πρόγραμμα της ΝΔ δείχνει ότι αντιλαμβάνονται ποια είναι τα προβλήματα του αγροτικού χώρου, αφού κινείται με γενικολογίες περί ποιότητας και ανταγωνισμού, χωρίς να δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις στο ‘‘πώς’’.

Εμείς, τόσο ως Κίνημα Αλλαγής τώρα, αλλά και ως ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, είχαμε, έχουμε και θα έχουμε στο επίκεντρο των πολιτικών μας τον κάτοικο της υπαίθρου, που παράγει και ζει από αυτήν, τον οριακά βιώσιμο αγρότη που παλεύει για την επιβίωσή του.

Η προτεινόμενη ΚΑΠ 2021-2027 χαρακτηρίζεται ως μειωμένου προϋπολογισμού, πληρώνοντας το Brexit και την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Επιπλέον, η εξωτερική σύγκλιση υπέρ των χωρών της Διεύρυνσης επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη μείωση στους προϋπολογισμούς των παλιών κρατών-μελών. Η χρηματοδότηση της ΚΑΠ στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα προτεινόμενα, θα μειωθεί κατά 4,3% στον 1ο Πυλώνα και 15% στον 2ο.

Οι θέσεις μας: Ποτέ το κόμμα μας δεν έχει φέρει στη χώρα μειωμένο προϋπολογισμό ΚΑΠ. Οι θέσεις μας στο ζήτημα του προϋπολογισμού και της εξωτερικής σύγκλισης είναι πως θα πρέπει να είναι ενιαία και αδιαπραγμάτευτη. Η διάρθρωση της ευρωπαϊκής γεωργίας με μικρές, οικογενειακού τύπου εκμεταλλεύσεις και η παραγωγή ποιοτικών, ασφαλών και φθηνών προϊόντων με όρους προστασίας περιβάλλοντος, δεν μπορεί να σταθεί στον διεθνή ανταγωνισμό χωρίς οικονομική στήριξη.

Η μείωση του προϋπολογισμού δεν είναι μονόδρομος και η εξωτερική σύγκλιση δεν είναι δεδομένη. Πρέπει να επιμείνουμε στις θέσεις μας, δημιουργώντας συμμαχίες, σε επίπεδο Συμβουλίου και Ευρωκοινοβουλίου.

Επιπλέον, η ΚΑΠ είναι περισσότερο φιλοπεριβαλλοντική, αφού το 40% των άμεσων ενισχύσεων θα καταβάλλεται στους γεωργούς μέσω της τήρησης αγροπεριβαλλοντικών κανόνων.

Οι θέσεις μας: Το ποσοστό είναι τεράστιο, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη ότι η ΚΑΠ έχει προσφέρει μέχρι σήμερα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλον τομέα παραγωγής στο περιβάλλον. Συνδυαστικά με τη μεγαλύτερη ευελιξία που προτείνεται, θα πρέπει να σχεδιαστούν απλά στην εφαρμογή τους μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1/3 της καλλιεργήσιμης γης βρίσκεται σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, όπου η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας έχει έντονα φιλοπεριβαλλοντική διάσταση.

Η προσμέτρηση της εξισωτικής αποζημίωσης στο 40% είναι λογική και εφικτή λύση. Δεδομένου ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις ζώνες εντατικής βοοτροφίας, δεν είναι λογικό να προτείνονται ενιαίες οριζόντιες περικοπές για όλες τις χώρες.

Μπορεί η προτεινόμενη ΚΑΠ να έχει τυπικά ημερομηνία λήξης το 2027, η προετοιμασία, όμως, για τη μεθεπόμενη προγραμματική περίοδο είναι απαραίτητη. Τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα είναι το τέλος της προστασίας που προσέφεραν τα ιστορικά δικαιώματα, καθιστώντας εμμέσως το αγροτικό επάγγελμα κλειστό και έναν διαρκώς πιο απλουστευμένο τρόπο καταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων στην καλλιεργούμενη γη».

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Μέτρα άμεσης ανακούφισης

Φορολόγηση κερδών από ατομική επιχείρηση αυτοτελώς με συντελεστή 13%. Αφορολόγητη βασική ενίσχυση μέχρι τα 20.000 ευρώ.

Θέσπιση Ειδικού Ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού αγροτών.

Αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το φορολογητέο αγροτικό εισόδημα, μείωση εισφορών, επαναφορά κλιμάκων και καθιέρωση ανώτερου πλαφόν.

Νέοι αγρότες: Καταβολή μόνο εισφορών για υγειονομική περίθαλψη κατά την 1η τριετία και το 50% των εισφορών τα επόμενα δύο χρόνια.

Κίνητρα για οργανωμένους αγρότες σε ΟΠ και συνεταιρισμούς: 35% μείωση της φορολογίας εισοδήματος προερχόμενη από παραδόσεις προϊόντων στις οργανώσεις τους ή 5 μονάδες επιπλέον επιστροφής ΦΠΑ για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος.

Καθιέρωση κάρτας αγροτικού πετρελαίου.

Εξαίρεση των αγροτεμαχίων από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ.

Μέτρα παραγωγικής ανασυγκρότησης

Προώθηση της οργάνωσης των παραγωγών σε συλλογικότητες. Ως μόνη λύση για τη βελτίωση της οικονομικής τους θέσης στην αλυσίδα εφοδιασμού και στη μείωση του κόστους παραγωγής, μέσω φοροαπαλλακτικών πολιτικών και προνομιακής πρόσβασης στις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις.

Στόχοι για την αειφορία και τη μείωση του κόστους παραγωγής, αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων των κοινοτικών διαρθρωτικών ταμείων για έργα υποδομής (άρδευση, ενεργειακή αυτοτέλεια αγροτικών εκμεταλλεύσεων, χρήση των νέων τεχνολογιών για την γεωργία ακριβείας).

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας. Καθορισμός «Εθνικών Προϊόντων» (γαλακτοκομικά/αιγοπρόβειο, κρέας/φρούτα και λαχανικά, κρασί/βαμβάκι). Σύνδεση παραγωγής με μεταποιητική βιομηχανία και εξαγωγές για την εξασφάλιση μεγαλύτερης αξίας στα προϊόντα.

Μέτρα διαφύλαξης παραγωγής

Προστασία της αγροτικής γης από άλλες χρήσεις.

Ήπιες πολιτικές φοροκινήτρων, ώστε η γη να οδηγηθεί σε αυτούς που την καλλιεργούν.

Δυνατότητα δημιουργίας, μέσω της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου, μικρών εταιρικών σχημάτων μεταξύ ιδιοκτητών και καλλιεργητών, ακόμα και ενδοοικογενειακών.

Οριστικοποίηση των αναδασμών.

Μικρές Τράπεζες Γης σε περιφερειακό επίπεδο και ενοικίασή της σε συλλογικές οργανώσεις και παραγωγούς, με κριτήρια βιωσιμότητας, δίνοντας προτεραιότητα στους νέους.