Κινήσεις για την αποφυγή εξάπλωσης της ευδεμίδας στο αμπέλι

Εκτίμηση για πιθανή έξαρση των πληθυσμών της ευδεμίδας πραγματοποίησε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, προειδοποιώντας τους αμπελουργούς στις πεδινές περιοχές. Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση, «με βάση τις θερμοκρασίες που καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Χαλκιδικής, της Ημαθίας και της Πιερίας, υπολογίζεται ότι το χρονικό διάστημα 17-20 Αυγούστου θα υπάρχουν συνεχόμενες ωοτοκίες και αντίστοιχα το χρονικό διάστημα 20-24 Αυγούστου θα υπάρχουν συνεχόμενες εκκολάψεις των νεαρών προνυμφών.

Ενδεικτικός χρόνος επέμβασης, στην περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη, ανάλογα με τον τρόπο δράσης, είναι η περίοδος 20-22 Αυγούστου για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που στοχεύουν στις νεαρές προνύμφες. Το Περιφερειακό Κέντρο Θεσσαλονίκης συνιστά στους παραγωγούς να συμβουλευτούν πότε πραγματοποιήθηκε η τελευταία επέμβαση, ποια δραστική ουσία χρησιμοποιήθηκε, καθώς και ποια χρονική κάλυψη αυτή δίνει.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «η αντιμετώπιση της γενεάς αυτής (τρίτης) είναι πολύ σημαντική. Αυτό διότι οι προνύμφες της τρίτης γενεάς δεν προχωρούν πολύ στο μεσοκάρπιο, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε χυμό των ραγών, με αποτέλεσμα να μετακινούνται συχνά από ράγα σε ράγα, καταστρέφοντας τελικά μεγαλύτερο αριθμό ραγών και προκαλώντας μεγαλύτερη βλάβη από τις προηγούμενες γενεές.

Εκτός από την άμεση βλάβη λόγω καταστροφής των ραγών και ρύπανσής τους με τα αποχωρήματα και τους ιστούς της προνύμφης, συνήθως προκαλείται σήψη των βοτρύων από μύκητες ή άλλους μικροοργανισμούς που εγκαθίστανται στις τραυματισμένες ράγες και στη συνέχεια απλώνονται και σε υγιείς ράγες (Botrytis cinerea, Botryosphaeria dothidea, καθώς και των παθογόνων που προκαλούν την όξινη σήψη). Επίσης συνιστάται:

✱ Προσοχή να δοθεί στον αριθμό ημερών αναμονής από την επέμβαση έως την συγκομιδή.

✱ Η πίεση του ψεκαστήρα να είναι μέτρια (να μην σχηματίζεται νέφος).

✱ Ο ψεκασμός να κατευθύνεται μόνο στα σταφύλια και το ψεκαστικό υγρό να τα καλύπτει καλά.

✱ Για επέμβαση κοντά στη συγκομιδή να προτιμηθούν σκευάσματα Bacillus thuringiensis. Σε ποικιλίες με πυκνό βότρυ να προτιμηθεί η σκόνη επίπασης.

✱ Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν καταμετρηθούν τουλάχιστον 72 αβγά ή προνύμφες στα οινοποιήσιμα σταφύλια ή τουλάχιστον 27 αβγά ή προνύμφες στα επιτραπέζια σταφύλια.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση, είναι σημαντικό, προκειμένου οι παραγωγοί να πάρουν την απόφαση επέμβασης ή όχι και πότε, να λαμβάνουν υπόψη τους τις δικές τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε αμπελώνα, καθώς οι ανωτέρω εκτιμήσεις δεν μπορούν να είναι αντιπροσωπευτικές για κάθε ξεχωριστό αμπελώνα, αλλά καταγράφουν μια γενική τάση.