Κλαδική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης

Κλαδική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη της τη σημαντική θέση που κατέχει πλέον το ηλεκτρονικό εμπόριο στις καταναλωτικές συνήθειες των Ελλήνων ως ένα αξιόπιστο σύστημα διανομής προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και τη δυνατότητα των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων να ευνοήσουν την ανάπτυξη στρεβλώσεων του ανταγωνισμού στο ψηφιακό περιβάλλον, αποφάσισε στις 11.03.2020 την έναρξη κλαδικής έρευνας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ασκώντας τη σχετική αρμοδιότητα που έχει αναλάβει βάσει του άρθρου 40 του ν. 3959/2011.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της διεξαγωγής της εν λόγω κλαδικής έρευνας, κηρύσσουμε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να εκθέσει τα σχόλια και τις θέσεις του αναφορικά με τις συνθήκες του ανταγωνισμού στο ψηφιακό περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση διά ζώσης, συμμετέχοντας στη σχετική ημερίδα-τηλεδιάσκεψη που θα διοργανώσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού εντός του μηνός Απριλίου, ή/και υποβάλλοντας τις απόψεις τους εγγράφως, με τη μορφή υπομνήματος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους στόχους, τη σκοπιμότητα και το αντικείμενο της κλαδικής έρευνας στο ηλεκτρονικό εμπόριο, σας καλούμε να επισκεφθείτε την ειδική ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την κλαδική έρευνα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχή σας στην προαναφερθείσα δημόσια διαβούλευση.

Επιπλέον, στην ειδική ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την κλαδική έρευνα στο ηλεκτρονικό εμπόριο επιχειρήσεις, πολίτες και φορείς μπορούν να:

  • ενημερώνονται για την εξέλιξη της κλαδικής έρευνας, εδώ Τελευταία Ενημέρωση, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα αυτής, εδώ Χρονοδιάγραμμα
  • αναζητούν απαντήσεις στα ερωτήματά τους, εδώ Ερωτήσεις & Απαντήσεις
  • ενημερώνονται για τις αλλαγές σε διαδικαστικά θέματα που τους αφορούν ενώπιον της Ε.Α., εδώ Διαδικαστικά θέματα