Κομβική συμμετοχή του ΓΠΑ στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής

Την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής με θέμα Ημερήσιας Διάταξης «Περιορισμοί που επιβάλλονται για υπέρτερο δημόσιο συμφέρον και εμποδίζουν την ανάπτυξη γεωγραφικών περιοχών και περιφερειών: Θέσπιση κινήτρων και παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων προς άρση των αδικιών – Η περίπτωση της Φωκίδας ως η πλέον χαρακτηριστική».

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκ μέρους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) ο Πρύτανης κ. Σ. Κίντζιος και ο υπό διορισμό Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ) κ. Δ. Τσιώτας.  Στη συνάντηση τονίστηκε το γεγονός ότι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο είναι παρόν στη Φωκίδα, μέσω του τμήματος ΠΟΑ του οποίου, η πλήρης στήριξη και εξασφάλιση της λειτουργίας, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, καθώς και ότι η περιφερειακή ανάπτυξη πρέπει, πρωτίστως, να απευθύνεται και να περιλαμβάνει ως ενεργούς συμμετέχοντες, αλλά και κύριους ωφελούμενους, τους κατοίκους της περιφέρειας.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκε από τον κ. Τσιώτα η εισήγηση- παρέμβαση, με τίτλο, «Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα και η θέση της περιφερειακής ενότητας Φωκίδος». Η εισήγηση βασίστηκε σε στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, στο πλαίσιο μελέτης, που βρίσκεται σε εξέλιξη, από ομάδα εργασίας, συναποτελούμενη από τους Αναπληρωτές Καθηγητές, κυρία Α. Μενεγάκη και κύριο Χ. Παπαδά και υπό την διορισμό Επίκουρη Καθηγήτρια κυρία Α. Βλάμη.Η παρουσίαση απέσπασε τα ιδιαίτερα επαινετικά σχόλια όλων των παρευρισκομένων και αποτελεί έναυσμα για επόμενες συνεδριάσεις της επιτροπής. Αποτελεί φιλοδοξία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου το σχέδιο για την ανάπτυξη του Νομού Φωκίδας να αποτελέσει υπόδειγμα και για όλη την υπόλοιπη επικράτεια.

Η πλήρης συνεδρίαση της Επιτροπής είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο, με τις παρεμβάσεις του ΓΠΑ να τοποθετούνται μεταξύ 1:36:45 και 1:54:24.

https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#b2e855c2-27c4-41ad-ab04-ae0301801ca2