ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ: Μέχρι τις 7/10 τα παραστατικά συμμόρφωσης

Έως την Παρασκευή 07/10/2022 πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός εκάστου έτους εφαρμογής (δεσμεύσεων) και να έχουν καταχωρηθεί στο πληροφορικό σύστημα το σύνολο των παραστατικών για τον επιβλέποντα γεωπόνο, την αγορά των ατμιστήρων – διαχυτήρων και των φερομονικών παγίδων της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» για τους δικαιούχους των δύο προσκλήσεων της δράσης (2η και 3η πρόσκληση), σύμφωνα με απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως επισημαίνεται, σε εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ότι για κάθε πρόσκληση απαιτούνται διαφορετικά παραστατικά.