Αντιδρώντας στην πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναθεώρηση της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)», ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι της αγροτικής κοινότητας κατηγόρησαν το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ ότι βρίσκεται εκτός πραγματικότητας και δημιουργεί πρόσθετη γραφειοκρατία. Η προτεινόμενη νομοθεσία, η οποία παρουσιάστηκε πριν από μερικές μέρες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στοχεύει στη μείωση των επιβλαβών εκπομπών που προέρχονται από βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Με τα νέα δεδομένα, το πεδίο εφαρμογής της προηγούμενης οδηγίας αναμένεται να επεκταθεί, καλύπτοντας όχι μόνο την εξόρυξη ορυκτών πόρων και ειδικές δραστηριότητες στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, αλλά και τις μεγαλύτερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη, οι οποίες στο εξής θα κατηγοριοποιούνται ως «αγροτοβιομηχανικές εγκαταστάσεις».

Η Κομισιόν εκτιμά ότι τα ετήσια οφέλη μιας τέτοιας εκτεταμένης κάλυψης για την υγεία θα ανέλθουν σε περισσότερα από 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τονίζοντας ότι περίπου το 13% των εμπορικών εκμεταλλεύσεων της Ευρώπης είναι υπεύθυνα για το 60% των εκπομπών αμμωνίας και το 43% του μεθανίου που εκκρίνεται από τα ζώα της ΕΕ.

«Η βιομηχανική εκτροφή βοοειδών θα καλύπτεται από αυτούς τους κανόνες, όπως και οι πιο εντατικές εκμεταλλεύσεις εκτροφής χοίρων και πουλερικών», δήλωσε ο αρμόδιος για τα ζητήματα περιβάλλοντος επίτροπος της ΕΕ, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους.

Η προτεινόμενη αναθεώρηση χαιρετίστηκε από περιβαλλοντικές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται -και- στον τομέα της βιωσιμότητας του αγροδιατροφικού τομέα, όπως η Greenpeace, λόγω του αντικτύπου της εντατικής κτηνοτροφίας στην ποιότητα του νερού, του αέρα και του εδάφους.

Στον αντίποδα, έγινε δεκτή με σκληρή κριτική από τον αγροτικό τομέα, η αρνητική διάθεση του οποίου συνοψίστηκε στις λέξεις που χρησιμοποίησε στο Twitter ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας, Ζουλιέν Ντενορμαντί, αποκαλώντας την πρόταση «ανοησία», που «δεν λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα των εκμεταλλεύσεών μας».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η γαλλική αντιπροσωπεία, η οποία θα βρίσκεται στο τιμόνι της ευρωπαϊκής προεδρίας έως τα τέλη Ιουνίου, θα αγωνιστεί «σε επίπεδο Συμβουλίου της ΕΕ για να εκλογικεύσει το κείμενο».

www.euractiv.com