Σε αντίθεση με τις αρχικές προσδοκίες και παρά τα μέτρα για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, η συγκομιδή σιτηρών στην ΕΕ αναμένεται να είναι φέτος κατά 2,5% χαμηλότερη από ό,τι το 2021, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, όπως η αυξημένη ζέστη και η μείωση των βροχοπτώσεων.

Οι υψηλές προσδοκίες για τη φετινή παραγωγή της ΕΕ διαψεύστηκαν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες σιτηρών, θέτοντας σε κίνδυνο τον ρόλο της Ευρώπης στην άμβλυνση των επιπτώσεων στις παγκόσμιες αγορές από την αναμενόμενη έλλειψη εξαγωγών σιτηρών από την Ουκρανία.

«Λόγω των καιρικών συνθηκών, ιδίως του ξηρού και θερμού καιρού την άνοιξη, η νέα παραγωγή σιτηρών την περίοδο 2022 και 2023 αναμένεται να είναι χαμηλότερη, αλλά έχουμε υψηλότερο αρχικό απόθεμα, οπότε η διαθεσιμότητα θα πρέπει στην πραγματικότητα να είναι υψηλότερη από την περασμένη περίοδο» σχολίασε η Andrea Capkovicova, κοινωνικοοικονομική αναλύτρια της γεωργικής υπηρεσίας της Επιτροπής DG AGRI.

Οι εκτιμήσεις για τις εξαγωγές σιτηρών της ΕΕ στις θερινές προβλέψεις μειώθηκαν από 41,4 εκατ. τόνους σε 33,5 εκατ. τόνους σε σύγκριση με τις πιο αισιόδοξες εαρινές προβλέψεις, κάτι που σημαίνει ότι θα αντισταθμίσουν μόνο εν μέρει τη μείωση της παγκόσμιας διαθεσιμότητας σιτηρών λόγω του αποκλεισμού των ουκρανικών λιμένων και των εξαγωγικών περιορισμών που εφαρμόζουν ορισμένοι εξαγωγείς.

www.euractiv.com