Η Κομισιόν ενέκρινε 5 Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς

Στον ορίζοντα ενδεχόμενη αλλαγή στη διαδικασία χορήγησης άδειας.

Ύστερα από την αδυναμία των κρατών-μελών να λάβουν μια σαφή απόφαση για τη χρήση πέντε νέων Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην αδειοδότησή τους. Στους ανωτέρω οργανισμούς συμπεριλαμβάνεται ο γενετικώς τροποποιημένος αραβόσιτος MON 810 της πολυεθνικής εταιρείας αγροχημικών Monsanto, ένας από τους λίγους ΓΤΟ που επιτρέπονται για καλλιέργεια. Η σχετική άδεια έχει ισχύ για δέκα έτη.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, σχολίασε την αναποφασιστικότητα των κρατών-μελών, τονίζοντας ότι δεν είναι σωστό να εξαναγκάζεται η Κομισιόν να παίρνει τις δύσκολες αποφάσεις κάθε φορά που οι χώρες αδυνατούν να το πράξουν.

Οι αποφάσεις για τη χορήγηση άδειας στους ιδιαίτερα αμφισβητούμενους ΓΤΟ, αλλά και τα εντομοκτόνα, θεωρείται ότι ενέχουν μεγάλο πολιτικό κόστος, εξ ου και η ολιγωρία των πολιτικών αξιωματούχων να τις αναλάβουν. Η Κομισιόν έχει προτείνει την τροποποίηση των ισχυόντων κανονισμών έγκρισης, ζητώντας τη συμμετοχή των υπουργών στις διαδικασίες της Επιτροπής Ενστάσεων, εφόσον οι εθνικοί εμπειρογνώμονες δεν είναι σε θέση να λάβουν απόφαση.