Η Κομισιόν ενέκρινε πρόταση για την προστασία των εδαφών

Την Τετάρτη 5 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε για πρώτη φορά νομοθετική πρόταση Οδηγίας για την προστασία των εδαφών. Σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η Κομισιόν, το νέο πλαίσιο παρακολούθησης της υγείας των εδαφών θα συμβάλει έως το 2050 στη μείωση των τεράστιων οικονομικών επιπτώσεων από την υποβάθμιση των εδαφών, που ισοδυναμεί με ένα τεράστιο κόστος 50 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, πλήττοντας κυρίως τους αγρότες.

Από το εν λόγω ποσό, οι απώλειες που αντιστοιχούν στην παραγωγικότητα φτάνουν το 1,25 δισ. ευρώ. Το περιεχόμενο του προτεινόμενου πλαισίου στοχεύει στη διαθεσιμότητα περισσότερων αξιόπιστων στοιχείων για την υγεία των εδαφών, ώστε να παράγονται περισσότερα τρόφιμα και ζωοτροφές. Αξίζει να αναφερθεί ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει υποχρεώσεις για τους αγρότες.

Ωστόσο, τα κράτη-μέλη θα είναι υποχρεωμένα να συλλέγουν στοιχεία, μεταξύ άλλων και με δορυφορικά μέσα (Κοπέρνικος). Τον διοικητικό φόρτο θα τον επωμιστεί από κοινού με τα κράτη η Κομισιόν, ενισχύοντας το ήδη υπάρχον πρόγραμμα δειγματοληψίας των εδαφών της, LUCAS, και αναπτύσσοντας νέα προϊόντα με τεχνολογίες αισθητήρων προς την κατεύθυνση αυτή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο το νέο πλαίσιο για την παρακολούθηση της κατάστασης των εδαφών να λειτουργήσει συμπληρωματικά με τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για εφαρμογή από τους αγρότες πρακτικών δέσμευσης άνθρακα, μέσω ενός εθελοντικού συστήματος πιστοποίησης της υγείας του εδάφους, που θα προσφέρει στους παραγωγούς εισοδηματικά οφέλη.