Καθώς ο χειμώνας πλησιάζει, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι διακοπές στις ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία προς την Ευρώπη έχουν εγείρει ανησυχίες για ελλείψεις εφοδιασμού, προκαλώντας συζητήσεις σχετικά με το ποιες βιομηχανίες θα πρέπει να έχουν προτεραιότητα σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί το απευκταίο σενάριο.

Έτσι, με την ενεργειακή κρίση να είναι ένα από τα κυρίαρχα θέματα κατά την άτυπη συνεδρίαση των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ στην Πράγα, ορισμένοι εθνικοί εκπρόσωποι και ενδιαφερόμενοι φορείς εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να θέσουν το ζήτημα της ιεράρχησης των προτεραιοτήτων για το φυσικό αέριο.

Σύμφωνα με πηγές εντός της συνάντησης, ο πρόεδρος της Ένωσης των αγροτικών συνεταιρισμών της ΕΕ COGECA, Ramοn Armengol, τόνισε τη ζωτική σημασία της ενέργειας για τη συνέχιση της γεωργικής παραγωγής και της παραγωγής τροφίμων.

Ο ίδιος κάλεσε την ΕΕ να «παρακολουθήσει πιο αυστηρά τη διαδικασία χορήγησης φυσικού αερίου για να διασφαλίσει ότι ο αγροδιατροφικός τομέας θα έχει προτεραιότητα», προσθέτοντας ότι η γεωργία και τα τρόφιμα «θα πρέπει να συνεχίσουν να θεωρούνται πρωτογενής τομέας».

Ωστόσο, σε επικοινωνία με τη EURACTIV, εκπρόσωπος της Κομισιόν δήλωσε ότι το θέμα αυτό αποτελεί ευθύνη των κρατών-μελών. «Τελικά, εναπόκειται στα κράτη-μέλη να καθορίσουν ποιοι θα έχουν προτεραιότητα στην προστασία σε μια κρίση φυσικού αερίου», ανέφερε.

Ορισμένα κράτη-μέλη εξετάζουν ήδη μέτρα για τη θωράκιση του τομέα με αυτόν τον τρόπο. Στη Γερμανία, οι ομοσπονδιακοί και περιφερειακοί υπουργοί Γεωργίας συμφώνησαν σε ξεχωριστή συνάντηση, στην οποία συμμετείχε επίσης ο επικεφαλής του αρμόδιου ομοσπονδιακού οργανισμού δικτύου να ζητήσουν να οριστούν η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων ως οι λεγόμενοι «προστατευόμενοι πελάτες», που θα έχουν προτεραιότητα σε περίπτωση πιθανής έλλειψης φυσικού αερίου.

www.euractiv.com