Η ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων και το σύστημα πιστοποίησης μεθόδων αφαίρεσης διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα θα βρεθούν στο επίκεντρο των αγροτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το επόμενο έτος, σύμφωνα με διαρρέον σχέδιο εργασίας του 2022 που έφτασε στην κατοχή της EURACTIV.

Το έγγραφο καθορίζει τον κατάλογο των ενεργειών στις οποίες θα δώσει προτεραιότητα η Κομισιόν το επόμενο δωδεκάμηνο.

Σύμφωνα με το σχέδιο εργασίας, βασικός στόχος της Κομισιόν είναι η αναθεώρηση της οδηγίας του 2009 για την ορθολογική χρήση φυτοφαρμάκων, η οποία έχει επικριθεί για την κακή εφαρμογή της από την πλειονότητα των κρατών-μελών.

Όπως περιγράφεται στην εμβληματική ευρωπαϊκή στρατηγική για τα τρόφιμα (F2F), το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ στοχεύει στην αναθεώρηση ώστε η οδηγία να ευθυγραμμιστεί με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, με τρόπο που να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου μείωσης της χρήσης και του κινδύνου των χημικών φυτοφαρμάκων στο μισό.

Η έγκριση της αναθεώρησης είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2022 αλλά, σύμφωνα με το διαρρέον πλάνο, θα προχωρήσει τελικά τον Μάιο. Το σχέδιο εργασίας της Κομισιόν περιλαμβάνει επίσης την πρόταση ενός κανονιστικού πλαισίου για την πιστοποίηση των μεθόδων αφαίρεσης διοξειδίου του άνθρακα ως βασική προτεραιότητα για το 2022, εκπληρώνοντας τις υποσχέσεις που δόθηκαν στο πρόσφατα δημοσιευμένο νομοθετικό πακέτο «Fit For 55» για το κλίμα.

Όπως αναφέρεται, αυτό είναι ένα βασικό εργαλείο για «την κλιμάκωση και την ευρύτερη διάδοση της αφαίρεσης του άνθρακα από την ατμόσφαιρα μέσω φυσικών και τεχνολογικών μεθόδων».

Η νέα προσέγγιση για την απομάκρυνση του άνθρακα στην πρωτογενή παραγωγή θέλει να βοηθήσει στην αύξηση της φιλοδοξίας της Ευρώπης για το κλίμα, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει τον αγροτικό κόσμο. Η έγκριση του κανονιστικού πλαισίου αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2022.

www.euractiv.com