Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι δεν έχει ακόμη σαφή εικόνα σχετικά με τον αντίκτυπο της αμφιλεγόμενης απόφασής της να παύσει προσωρινά ορισμένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις στο πρόγραμμα γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ για τις αποδόσεις.

Μιλώντας στη συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας (SCA) ενόψει της άτυπης συνεδρίασης των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ στις 16 Σεπτεμβρίου, πηγή της ΕΕ εντός της συνεδρίασης δήλωσε στη EURACTIV ότι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε στα μέλη ότι είναι «πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες» σχετικά με τον απτό αντίκτυπο που θα έχει αυτό. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες προτού μπορέσει να αξιολογήσει τον αντίκτυπο», δήλωσε ο εκπρόσωπος. Ειδικότερα, η Κομισιόν δήλωσε ότι πρέπει πρώτα να κατανοήσει πώς θα τα χρησιμοποιήσουν και θα τα υιοθετήσουν οι αγρότες.

«Η συζήτηση επικεντρώθηκε κυρίως στο πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι παρεκκλίσεις από τους αγρότες και σε ποιο κράτος-μέλος, αλλά, χωρίς αυτές τις πληροφορίες, δεν μπορούν ακόμη να πουν τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στην παραγωγή τροφίμων σε κλίμακα ΕΕ», δήλωσε η πηγή στην EURACTIV.

www.euractiv.com