Οι πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα των αγροδιατροφικών προϊόντων στο επικείμενο εναρµονισµένο πλαίσιο διατροφικής επισήµανσης της ΕΕ στο εµπρόσθιο µέρος της συσκευασίας θα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα δεδομένα που συλλέγουν οι παραγωγοί, δήλωσε Ελληνίδα αξιωματούχος της ΕΕ. Ωστόσο, άλλοι ενδιαφερόμενοι σπεύδουν να επισημάνουν ότι η περιβαλλοντική παράμετρος είναι μόλις ένας από τους πολλούς παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη σύνθετη διαδικασία επισήμανσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει πρόταση για ένα νέο σύστημα εμπρόσθιας διατροφικής επισήμανσης τροφίμων σε επίπεδο ΕΕ στα τέλη του 2022. Μέσω αυτού, θα εξετάζονται χρήσιμες διατροφικές πτυχές για την υποστήριξη των στόχων της δημόσιας υγείας, καθώς και βιώσιμα και κοινωνικά κριτήρια για τα τρόφιμα. Αυτό το νέο σύστημα επισήμανσης συγκαταλέγεται μεταξύ των πρωτοβουλιών, που θα εξετάσουν τη συλλογή δεδομένων, προωθώντας τη σταδιακή ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, σύμφωνα με την Κομισιόν.

«Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μια ψηφιακή επανάσταση, που καθοδηγείται από έναν τεράστιο όγκο δεδομένων», δήλωσε η Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου, επικεφαλής Τομέα «Farm to Fork Strategy» στη Γενική Διεύθυνση Υγείας & Ασφάλειας των Τροφίμων, προσθέτοντας ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ εξετάζει ως κορυφαία προτεραιότητα όχι μόνο τα δεδομένα αυτά καθαυτά, αλλά το σύνολο του φάσματος της καινοτομίας από κοινού με τα δεδομένα. «Για παράδειγμα, οι καταναλωτές θα μπορούν να επιλέξουν ένα προϊόν με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα βάσει μιας ετικέτας και αυτή η ετικέτα πρέπει να βασίζεται σε δεδομένα», εξήγησε.

«Η σημαντικότητα αυτού που θα αποκαλούσα ‘‘επισήμανση άνθρακα’’ είναι ότι βοηθά τους καταναλωτές στην πλοήγηση, αλλά πρέπει να καθοδηγείται από δεδομένα και να βασίζεται στην επιστήμη για να δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού», δηλώνει ο Peter Giοrtz-Carlsen, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της δανέζικης εταιρείας γαλακτοκομικών Arla Foods. Όπως επίσης επισημαίνει, υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη εκτός από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως τα θρεπτικά στοιχεία.

www.euractiv.com