Κόστος παραγωγής: Αύξηση 0,9% σε γεωργία και κτηνοτροφία τον Ιανουάριο του 2019 σε σύγκριση με το 2018

Κόστος παραγωγής: Αύξηση 0,9% σε γεωργία και κτηνοτροφία τον Ιανουάριο του 2019 σε σύγκριση με το 2018
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Την εξέλιξη των δεικτών τιμών των εισροών και των εκροών για το μήνα Ιανουάριο 2019 δημοσίευσε σήμερα 15/3 η ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία(χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Ιανουαρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,9%. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Ιανουαρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,3%.

Αξίζει να τονιστεί, όμως, ότι το κόστος παραγωγής τον Ιανουάριο του 2019 συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2018, μειώθηκε κατά 0,2%.

Η αύξηση του Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 0,9%, τον μήνα Ιανουάριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2018 οφείλεται:

  • στην αύξηση κατά 4,7% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: λαχανικά και κηπευτικά, πατάτες και σπόροι, φρούτα, δημητριακά και σπόροι, κτηνοτροφικά φυτά.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 0,3%, τον μήνα Ιανουάριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2018 οφείλεται:

  • στην αύξηση κατά 0,2% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ζωοτροφές, λιπάσματα. · στην αύξηση κατά 0,3% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας: γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός
-Διαφήμιση-