ΚΑΠ 2020: Κουπόνια καινοτομίας προτείνει η βιομηχανία αγροτικών μηχανημάτων

Η εξασφάλιση ενός κουπονιού καινοτομίας που θα μπορεί να «εξαργυρωθεί» για την απόκτηση μηχανημάτων ευφυούς γεωργίας ανάλογα με τις ανάγκες κάθε εκμετάλλευσης είναι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών Γεωργικών Μηχανημάτων (CEMA)
και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Γεωργικών, Αγροτικών και Δασικών Εργολάβων (CEETTAR) ένας από τους τρόπους που μπορούν να βοηθήσουν την πιο γρήγορη υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στην αγροτική παραγωγή. Για αυτόν τον λόγο, σε κοινή τους ανακοίνωση προτείνουν η νέα ΚΑΠ προκειμένου να υποστηρίξει τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών σε όλες τις γεωργικές δραστηριότητες, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σχεδιάσουν τα εθνικά στρατηγικά τους σχέδια για την έκδοση ενός κουπονιού καινοτομίας που θα παρέχεται στους αγρότες και θα εξαργυρώνεται από τους κατασκευαστές.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η γήρανση του εργατικού δυναμικού στον αγροτικό τομέα, καθώς και η περιορισμένη ικανότητα των αγροτών να πραγματοποιούν επενδύσεις αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών. Το κουπόνι καινοτομίας, όπως προτείνουν οι CEMA και CEETTAR, θα καλύπτει ένα συγκεκριμένο ποσοστό των συνολικών δαπανών για την υπηρεσία ευφυούς γεωργίας, το οποίο θα προκύπτει από τα εκτάρια της κάθε εκμετάλλευσης.

Οι ενώσεις παρέχουν, επίσης, έναν κατάλογο των τεχνολογιών που θα μπορούσαν να  θεωρηθούν ως σημείο εκκίνησης, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αισθητήρες στο χωράφι, εξοπλισμό εφαρμογής αγροεφοδίων μεταβλητού ρυθμού (VRA), τεχνολογία στους ελκυστήρες και τα εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων