Κρήτη: Διημερίδα Ενημέρωσης και Ενίσχυσης Δεξιοτήτων για τη διεξαγωγή αλιευτικού τουρισμού

Διημερίδα Ενημέρωσης και Ενίσχυσης Δεξιοτήτων για τη διεξαγωγή αλιευτικού τουρισμού με συμμετέχοντες επαγγελματίες αλιείς διοργανώνει η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ. Οι συμμετέχοντες θα είναι αλιείς από την περιοχή αλλά και άλλων παράκτιων και νησιωτικών περιοχών της χώρας με σκοπό να ενημερωθούν οι αλιείς, αλλά και η τοπική κοινωνία σχετικά με τη δυνατότητα προστασίας των ιχθυαποθεμάτων στις περιοχές τους, μέσω της προώθησης μιας νέας δραστηριότητας στην κατεύθυνση της βιώσιμης αλιείας, όπως είναι ο αλιευτικός τουρισμός.

Όπως επισημαίνεται, μέσω του αλιευτικού τουρισμού δίνεται η δυνατότητα στους επισκέπτες να βιώσουν τον παραδοσιακό τρόπο αλιείας των Ελλήνων ψαράδων, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους αλιείς να βελτιώσουν το εισόδημά τους, μειώνοντας την αλιευτική τους προσπάθεια.

Η Διημερίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023 και ώρα 16:00 με 20:00 στο αμφιθέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας (Αγίου Γεωργίου 16, Μοίρες) και την Παρασκευή 21 Ιουλίου με την πρακτική προσέγγιση της δραστηριότητας του αλιευτικού τουρισμού, μέσω πιλοτικής εκδρομής επίδειξης αλιευτικού τουρισμού, που θα πραγματοποιηθεί στα Καλά Λιμάνια από αλιείς της περιοχής με εμπειρία στον αλιευτικό τουρισμό.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020, Προτεραιότητα 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Διατοπικής Συνεργασίας «Αλιευτικός Τουρισμός» με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Καβάλας υπό τη διοργάνωση της Ομάδας Τοπικής Δράσης Αλιείας (ΟΤΔ Αλιείας) Μεσαράς του Τ.Π. CLLD LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ