Το κροατικό υπουργείο Γεωργίας παρουσίασε προ ημερών το νέο σύστημα που αποσκοπεί στην πιο στενή παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο οι αγρότες δαπανούν τις επιδοτήσεις τους, χωρίς ακόμη να διευκρινίζει λεπτομερώς τη μέθοδο ή τη συχνότητα της παρακολούθησης.

Ο μηχανισμός θα χρησιμοποιεί ένα σύστημα βαθμολόγησης με χρωματική κωδικοποίηση, παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιούν τα φανάρια, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του υπουργείου. Το πράσινο θα αποδίδεται σε επαρκώς καλλιεργούμενες περιοχές, το κίτρινο σε εκείνες τις περιοχές που θα απαιτούν «πρόσθετη συνεργασία» από τον υπεύθυνο αγρότη για την επιδότηση και το κόκκινο σε περιοχές όπου δεν εντοπίζεται καμία γεωργική δραστηριότητα.

Για τον έλεγχο της κατάστασης των επιδοτούμενων περιοχών, θα γίνεται χρήση φωτογραφιών και επιτόπιες επιθεωρήσεις. Η ανακοίνωση δεν θα πρέπει να ανησυχήσει «κανέναν από αυτούς που ασχολούνται πραγματικά με τη γεωργία», ενώ οι υπόλοιποι θα προειδοποιηθούν «εγκαίρως», ανέφεραν οι υπάλληλοι του υπουργείου.