Κρύο και άδειασμα αγορών ευνοούν τη διακίνηση εσπεριδοειδών

Την ανασκοπούμενη εβδομάδα συνεχίσθηκε με κανονικούς για την εποχή επίπεδα η εξαγωγή – διακίνηση εσπεριδοειδών, αναφέρεται στο εβδομαδιαίο δελτίο διακίνησης οπωροκηπευτικών του Συνδέσμου Εξαγωγέων Φρούτων, Λαχανικών και Χυμών Incofruit Hellas. Οι καταναλωτικές αγορές, επισημαίνεται, δεν είναι πλέον κορεσμένες και η ζήτηση έχει αυξηθεί λόγω και των χαμηλών θερμοκρασιών. Αυτός ο μήνας θα είναι καθοριστικός για το υπόλοιπο της εμπορικής περιόδου. 

Η εξαγωγή μήλων συνεχίζεται με εκτίμηση του ρυθμού εξαγωγών τους μειωμένη -4,9% (42.419 τ. έναντι 44.601 τ.). Επίσης, συνεχίζεται η εξαγωγή φράουλας , αγγουριών και λοιπών κηπευτικών.

Συνεχίζεται η εξαγωγή ακτινιδίων, 95.250 τόνοι. έναντι 96.007 τόνων αντίστοιχα πέρισυ.

Οι άνθρωποι στο σπίτι με το lockdown ασχολούνται περισσότερο από ποτέ με θέματα όπως η υγεία, η φυσική κατάσταση, το μαγείρεμα κ.α με συνέπεια και την αύξηση της κατανάλωσης νωπών φρούτων – λαχανικών

Εξακολουθούν να παρατηρούνται φαινόμενα διακίνησης ατυποποίητων ακτινιδίων και εσπεριδοειδών (κατ’ ευθείαν από τον αγρό) από «Έλληνες, Ιταλούς και Βαλκάνιους εμπόρους», που δεν έχουν φορολογικό εκπρόσωπο και δεν είναι εγγεγραμμένοι ως οφείλουν στο ΜΕΝΟ και την τρέχουσα εμπορική περίοδο.

Εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων προέλευσης ΕΕ μετά την 1/1/2021

Σύμφωνα με τον Incofruit, σε έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας μας στο Λονδίνο περιγράφονται οι διαδικασίες για εισαγωγή προϊόντων στην Μεγ. Βρετανία προέλευσης ΕΕ, απόσπασμα του οποίου παραθέτουμε ως προς τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά

Β. Έλεγχοι και Πιστοποιητικά

Για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία ορισμένων προϊόντων προέλευσης ΕΕ θα απαιτείται κάποιου είδους πιστοποιητικό. Σε αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνονται ζώα, φυτά, αγροτικά προϊόντα,                ………………………..[1]

  1. Φυτά και Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης

1.1.     Από την 1/1/2021 απαιτείται προαναγγελία εισαγωγής[2] (από το μέρος που διεκπεραιώνει την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία) και φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό για όλα τα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης υψηλής προτεραιότητας που εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία από την ΕΕ.

Ο εξαγωγέας από την ΕΕ θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό πριν από την αναχώρηση των προϊόντων

Τα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης υψηλής προτεραιότητας θα υπόκεινται σε ελέγχους τεκμηρίωσης[3] και ταυτότητας[4]. Επιπλέον, θα πραγματοποιείται φυσική επιθεώρηση[5] στον προορισμό τους.