Ξεκινάει και πάλι το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στα Ιόνια Νησιά

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει και πάλι το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στα Ιόνια Νησιά, το οποίο είχε ανασταλεί λόγω της πανδημίας Covid -19.

Μετά τις επισταμένες παρεμβάσεις της Περιφερειακής Αρχής για την επανεκκίνηση του προγράμματος, τα μαθήματα που θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας για την αποφυγή διασποράς του Covid -19, ξεκινούν την Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020 και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες.

Συνολικά 159 άτομα από τα Ιόνια Νησιά (Κέρκυρα 24 άτομα, Ζάκυνθος 58 άτομα, Λευκάδα 24 άτομα, Κεφαλονιά 53 άτομα ) που συμμετέχουν στον α’ κύκλο του προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση του βιογραφικού τους και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Οι ωφελούμενοι του κάθε προγράμματος κατάρτισης με διάρκεια 300 ώρες (100 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 200 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις) κατανέμονται σε 8 εκπαιδευτικά αντικείμενα σε θέματα συναφή με τον τουρισμό, τον επισιτισμό, το εμπόριο και τις εξαγωγές.

Οι κατηγορίες των εκπαιδευομένων είναι: α) Άνεργοι 15-29 ετών και β) μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 29-55 ετών.

Οι εκπαιδευόμενοι θα δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού γνώσεων και δεξιοτήτων από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, η οποία θα συμβάλει θετικά στην αύξηση των προοπτικών απασχόλησης των επιτυχόντων.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα ανά ώρα κατάρτισης το οποίο είναι 5€ μικτά (1.500€ για το σύνολο της κατάρτισης), με την προϋπόθεση πως έχει ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχει συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Συνολικά στο πρόγραμμα με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2021 θα συμμετέχουν 500 άτομα από τα Ιόνια Νησιά.

Δικαιούχος της πράξης είναι το Περιφερειακό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Ταμείο και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων 2014 – 2020, υπό την επίβλεψη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.