Ξεκίνησε η απογραφή ζωικού κεφαλαίου για τους αιγοπροβατοτρόφους

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποχρεωτικής ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου από τους κτηνοτρόφους που διαθέτουν εκμετάλλευση αιγοπροβάτων, όπως ενημέρωσε η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Για το έτος 2023, η ετήσια απογραφή για τα αιγοπρόβατα πραγματοποιείται από την 1η Νοεμβρίου έως τη 15η Δεκεμβρίου και κοινοποιείται εντός 30 ημερών από τη διενέργειά της, ενώ σε ό,τι αφορά τους χοίρους, η απογραφή λαμβάνει χώρα εντός του μηνός Δεκεμβρίου.

Τρόποι απογραφής

Σύμφωνα με την αρμόδια Διεύθυνση, η απογραφή μπορεί να διεξαχθεί με δύο τρόπους. Πρώτον, με την προσέλευση των κτηνοτρόφων στην τοπική Κτηνιατρική Υπηρεσία, όπου προσκομίζουν το Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων ή Χοιρινών, συμπληρωμένο και πλήρως ενημερωμένο, με όλες τις μεταβολές (γεννήσεις, θανάτους, σφαγές, αγοραπωλησίες).

Ο δεύτερος τρόπος είναι η χρήση της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του κτηνοτρόφου στην Κτηνιατρική Υπηρεσία. Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερομένου στην ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e–services.minagric.gr, ακολουθώντας κατά βήμα τις οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ.

Αυτή η ψηφιακή υπηρεσία ενεργοποιείται την 1η Νοεμβρίου για τα αιγοπρόβατα και την 1η Δεκεμβρίου για τα χοιρινά, αντίστοιχα. Κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του. Επισημαίνεται ότι, η υποχρέωση του κατόχου για τη γραπτή ενημέρωση του μητρώου της εκμετάλλευσής του υφίσταται ανεξάρτητα από την ψηφιακή υποβολή της απογραφής.